سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

فرخ نگهدار نخستین تواب دربارگاه خلیفه خونریز ارتجاع

1 32

باشروع موج کشتار وحشیانه فرزندان‌رشید مردم ایران پس‌از سی‌خرداد۱۳۶۰ و اعدام نوباوگانی که تنها به جرم خواندن یک‌نشریه یا شرکت‌در یک‌تظاهرات مسالمت‌آمیز در دسته‌های ده ده و یا صد صد روانه جوخه‌های‌تیرباران می‌شدند و به‌دنبال اعدام شقاوت‌آمیز شاعر انقلابی، فدایی شهید، سعید سلطانپور که ماه‌ها پیش از این وقایع، درمراسم ازدواجش دستگیر شده‌بود؛ لاجوردی جلاد درنخستین مصاحبه مطبوعاتی‌خود که رفسنجانی هم در خاطراتش آن‌را «[غیر] جالب… تند، کم محتوی و بی توجیه» خوانده‌است، درپاسخ خبرنگاران‌حکومتی که آنهاهم از این‌اندازه شقاوت، حیرت‌زده شده‌بودند تنها‌راه اعدام‌نکردن و کشتار مخالفین رژیم را توبه و پابوسی ولی‌فقیه خون‌آشام ارتجاع معرفی‌کرد و «نخستین‌کس» که باذلت چنین مسیر خائنانه‌ای طی کرده‌بود ‌را فرخ نگهدار معرفی نمود؛ بخشی ازاین مصاحبه که به‌این موضوع پرداخته‌است درزیر می‌آید:

– «یکی از خبرنگاران سئوال کرد: مگر فرخ نگهدار نیز در کردستان برعلیه دولت جمهوری اسلامی نمی جنگیده؟ پس چرا وی اکنون آزادانه حتی به بحث آزاد می پردازد ولی سعید سلطانپور به‌خاطر همان اتهامات اعدام می گردد.

لاجوردی در پاسخ گفت: چون قبلا اعلام کرده بودیم که هرکس ویا هرگروهی توبه کند و بخواهد مبارزه سیاسی بکند آزاد است و سازمان فدائیان اکثریت نیز یکی از این گروهها بود که بموقع توبه و اعلام کرد که در خط مشی مسلحانه‌شان به بن بست رسیده‌است لذا ازاین روما با سازمانها و گروههایی که بخواهند مبارزه سیاسی بکنند اجازه فعالیت خواهیم داد.» (روزنامه حکومتی کیهان به سرپرستی آخوند شیاد محمد خاتمی ۳تیرماه۱۳۶۰، صفحه۱۵)

فرخ نگهدار نخستین تواب خلیفه ارتجاع

لینک ها :

– ضرورت طرد پدرخوانده جهانی تروریسم و مأموران آن

ایران افشاگر

1 نظر
  1. همایون می گوید

    لاجوردی جلاد در پاسخی به یکی از خبرنگاران که سئوال کرد: مگر فرخ نگهدار نیز در کردستان برعلیه دولت جمهوری اسلامی نمی جنگیده؟ پس چرا وی اکنون آزادانه حتی به بحث آزاد می پردازد ولی سعید سلطانپور به‌خاطر همان اتهامات اعدام می گردد.

    لاجوردی جواب داد: چون قبلا اعلام کرده بودیم که هرکس ویا هرگروهی توبه کند و بخواهد مبارزه سیاسی بکند آزاد است و سازمان فدائیان اکثریت نیز یکی از این گروهها بود که بموقع توبه و اعلام کرد که در خط مشی مسلحانه‌شان به بن بست رسیده‌است لذا ازاین روما با سازمانها و گروههایی که بخواهند مبارزه سیاسی بکنند اجازه فعالیت خواهیم داد.» (روزنامه حکومتی کیهان به سرپرستی آخوند شیاد محمد خاتمی ۳تیرماه۱۳۶۰، صفحه۱۵)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.