سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

فراخوان کمیته رومانیایی برای لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران و اطلاعات

0 341

نامگذاری سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، اذعان به این واقعیت است که رژیم آخوندها بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان و عامل اصلی گسترش تروریسم، نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان است.

سپاه پاسداران نه یک ارتش ملی بلکه یک نیروی سرکوبگر و در خدمت اهداف رژیم ضد ملی و توتالیتر مذهبی است که راه بقا و سلطه خود در ایران را در گسترش نفوذ در سایر کشورها می‌داند و برای پیشبرد این امر از دو بازوی نظامی و امنیتی تحت‌امرش یعنی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات استفاده می‌کند.

این ارگانها همچنین برای ترور مخالفان و یا گروگان‌گیری اتباع سایر کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آخوندها برای اجرای اهدافشان اقدام به تأسیس گروه‌های تروریستی مختلف در آسیا و آفریقا کرده‌اند تا فرامین حاکمان تهران را به اجرا بگذارند. این گروهها تحت تاثیر ایدئولوژی افراطی آخوندها هستند و برای فعالیت‌های خود هیچ حد و مرزی را به‌رسمیت نمی‌شناسند.

رژیم آخوندها طی ۴۰سال گذشته در ۵قاره جهان سلسله‌ای از عملیات تروریستی انجام داده که تمامی آنها در تهران و زیر نظر سران رژیم طراحی و توسط گروهای نیابتی‌اش اجرا گردیده و بیشترین اهداف آن هم مخالفان ایرانی بوده‌اند. سکوت جامعه جهانی طی ۴۰سال گذشته در مقابل اقدامات تروریستی آنها باعث رشد این گروهها و تشکیل هسته‌های بیشتر در سراسر جهان شده است.

اقدام اخیر آمریکا در لیست‌گذاری سپاه پاسداران هر چند دیر انجام شد، اما یک گام مؤثر در محدود کردن تروریسم در جهان و ضربه به ماشین تروریستی رژیم ایران است. باید جامعه جهانی در نظر داشته باشد که سپاه پاسداران تمامی عملیات برون‌مرزیش را با وزارت اطلاعات رژیم ایران هماهنگ می‌کند و از اطلاعات آن وزارت‌خانه برای ضربه زدن به اهدافش بهره می‌برد و نامگذاری تروریستی وزارت اطلاعات می‌تواند واحدهای عملیاتی آنها در خارج کشور را کاملا فلج کند.

امروز اتحادیه اروپا بیش از هر زمان در معرض تهدید تروریسم قرار دارد. طی سال گذشته سه عملیات تروریستی طراحی شده توسط رژیم ایران به‌دست نیروهای امنیتی اروپایی کشف و خنثی شد.

کمیته نمایندگان رومانی برای ایران آزاد از نام گذاری تروریستی سپاه پاسداران حمایت می‌کند و جامعه جهانی را فرامی‌خواند تا در کنار آمریکا این ارگان و همچنین وزارات اطلاعات ایران را در لیست تروریستی قرار دهند و برای امنیت ساکنان این قاره تمامی مأموران وزارات اطلاعات ایران را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اخراج کنند.

رومئو نیکوارا

رئیس کمیته نمایندگان برای ایران آزاد

۱۳آوریل ۲۰۱۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.