فراخوان کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد درباره زندانیان سیاسی اعتصابی زندان گوهردشت

107

فراخوان برای نجات جان دهها زندانی سیاسی در ایران

رم ۲۷ اوت ۲۰۱۷ – کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد نگرانی عمیق خود را بخاطر شرایط وخیم ۲۱ زندانی سیاسی در اعتصاب غذا در ایران در زندان رجایی شهر کرج در شمال شرق تهران که نزدیک به یک ماه می شود ابراز می دارد.

اقدام اعتراضی آنها بخاطر شرایط غیر انسانی است که در آن حبس بودند و رفتار سرکوبگرانه زندانبانان که در ۳۰ ژوئیه مانع برخورداری از وسایل شخصی خود (از جمله داروها ضروری) شدند و با خشونت از یک بند به بند سخت تری منتقل شدند. آنها زیر کنترل شدید و مانیتورینگ می باشند و دوربین های مدار بسته و وسایل شنود در همه جا کار گذاشته شده است. پنجره های بند با ورقه ای فلزی پوشانده شده و تمام درها و منافذ را جوشکاری کرده اند تا هوا جریان نداشته باشد، زندانیان از داشتن آب آشامیدنی، تلفن دستی و نیز دیدارهای خانوادگی منع شده اند و بعضی از آنها تا ۱۲ روز در سلول انفرادی حبس بودند.

در بین آنها فعالین حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، سندیکالیستها، مخالفین سیاسی و پیروان مذهب بهایی وجود دارند که همه آنها بدنبال محاکمات سیاسی و نه توسط کمیسیون جرائم عمومی محکوم شده اند.

کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد طی فراخوانی از دولت ایتالیا و همه مؤسسات اتحادیه اروپا میخواهد تا از مقامات ایران بخواهند که حیات و حقوق پایه ای زندانیان را محترم شمرده و به خواسته های آنها ترتیب اثر داده شود و اینکه اجازه یک مانیتورینگ بین المللی مستقل به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، کمیته کنترل پیمانهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مؤسسات بین المللی ذیربط داده شود.

رئیس کمیته: آکیله توتارو نماینده پارلمان

رؤسای مشترک کمیته: کارلو چیچولی و الیزابتا زامپاروتی

دبیر کمیته: آنتونیو استانگو

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here