فراخوان مقاومت ایران به نجات جان یک زندانی که به هنگام بازداشت ۱۵ساله بود

125

مقاومت ایران به اقدام فوری برای نجات علیرضا تاجیکی یک زندانی ۲۰ساله در زندان عادل‌آباد شیراز که در هنگام بازداشت ۱۵ساله بوده، فرامی‌خواند و خواستار مداخله عموم مراجع بین‌المللی حقوق‌بشر به‌ویژه کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گزارشگر اعدامهای خودسرانه و ارگانهای مدافع کودکان برای جلوگیری از این جنایت ضدبشری است.

علیرضا تاجیکی شش سال پیش به‌دنبال دستگیری به سلولهای انفرادی منتقل شد و به‌رغم آن که نوجوانی بیش نبود برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفت.

نظام ولایت فقیه درمانده از مقابله با انبوه بحرانهای فزاینده داخلی و موج فراگیر اعتراضات مردمی و ناتوان از پاسخگویی به ابتدایی‌ترین خواستهای عموم مردم راهی جز تشدید سرکوب و اعدام نیافته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸مرداد ۱۳۹۶ (۹اوت ۲۰۱۷)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here