فراخوان سفرای آمریکا و فرانسه به حسابرسی از رژیم اسد به‌خاطر حملات شیمیایی علیه مردم سوریه در اجلاس شورای امنیت در سالگرد جنایت شیمیایی خان شیخون

9

در جلسه شورای امنیت نماینده فرانسه در سخنانش، گفت: «یک سال بعد از (حمله خان شیخون)، با استمرار موج خشونت در سوریه، رژیم دمشق متوسل‌شدن به تسلیحات شیمیایی را متوقف نکرده است…».

وی بر لزوم حسابرسی از مسئولان حملات شیمیایی تأکید کرد، و افزود: «استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه غیر نظامیان جنایت جنگی است و می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد… بدون عدالت برای قربانیان سوری، صلح پایدار در سوریه مستقر نخواهد شد».

سخنگویان کاخ سفید و وزارت خارجة آمریکا طی بیانیه‌های جداگانه‌یی بر لزوم حسابرسی از رژیم اسد به‌خاطر حملة شیمیایی به خان شیخون تأکید کردند.

سخنگوی کاخ سفید گفت: «زنان، کودکان و مردانی که به‌دست رژیم اسد در ۴ آوریل ۲۰۱۷ کشته شدند، شایستة عدالت هستند؛ ما تا زمانی که این رژیم مورد حسابرسی قرار نگیرد، آرام نخواهیم گرفت».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here