سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

فراخوان به لیست‌گذاری سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندی در اروپا توسط کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک

0 158

کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک از تصمیم آمریکا در مورد گنجاندن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی حمایت می‌کند. چنین تصمیمی که جنبه استثنایی دارد، در همخوانی با بیانیه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو گروه هفت است که در ۶آوریل ۲۰۱۹(۲۷فروردین ۹۸) نگرانی شدید خود را از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه خاورمیانه و به‌طور مشخص در کشورهایی مانند یمن، لبنان و سوریه، اعلام کردند.

کمیته فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک از اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم آخوندها را که منشأ چندین طرح تروریستی خنثی شده در خاک اروپا بوده است وارد لیست تروریستی این اتحادیه کند:

کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک قویاً یادآوری می‌نماید که خطر از سرگیری گسترش هسته‌یی هیچگاه تا این حد مطرح نبوده است و مسئولیت آن بگردن رژیم ایران است.

کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک همچنین خطر شدید شعله‌ور شدن جنگ در منطقه خاورمیانه را که مستقیماًً‌ نتیجه فعالیت‌های تروریستی و مخرب رژیم ایران است خاطرنشان می‌کند.

سومین پایه، این است که رژیم ایران برای تأمین بار سنگین هزینه‌های گسترش اتمی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خارجی، نیازهای مشروع مردم ایران را قربانی می‌کند. این رژیم ابتدایی‌ترین خواسته‌های مردم را سرکوب می‌کند و نسبت به تمایلات آزادیخواهانه نسل جوان خودش ناشنواست. با این‌حال، تمامی اشکال سرکوب این رژیم، هیچگاه بر شجاعت و روشن‌بینی مردم ایران غلبه نکرده است. مردمی که در برابر بنیادگرایی و شقاوت یک رژیم فاسد و محکوم به فنا تسلیم نشده‌اند.

کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک کشورهای آزاد و دموکراتیک را به حمایت از مقاومت ایران که نیروهای آن در آرمانها و مطالبات آزادیخواهانه و جدایی دین از دولت و برادری اشتراک نظر دارند، فرامی‌خواند.

کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک از اتحادیه اروپا می‌خواهد که با لیست‌گذاری سازمانهای تروریستی چون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ایران که منشأء چندین طرح تروریستی خنثی شده در خاک اروپا در سال ۲۰۱۸ بوده است، اقدامی مشابه آمریکا اتخاذ کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.