فراخوان به اقدام عاجل بین‌المللی برای حل بحران پناهجویان ایرانی در استرالیا

127

روز دوشنبه ۱۶مرداد (۸اوت) جسد یک پناهجوی ایرانی به نام حسن شمشیری پور، در اردوگاه پناهجویان مانوس پیدا شد. بنا‌ به گزارش رسانه‌های استرالیایی آثار جراحت در بسیاری از نقاط بدن این پناهجو مشاهده شده است. استرالیا با نقض استانداردهای به‌رسمیت شناخته شده پناهندگی، این پناهجویان را که از جهنم سرکوب و فقر و فساد آخوندی گریخته‌اند به این اردوگاه در جزایر پاپوآ گینه نو فرستاده است و شرایط ضدانسانی به آنها تحمیل کرده است.

مقاومت ایران ضمن تسلیت به خانواده و دوستان آقای شمشیری و همدردی با پناهجویان ایرانی در اردوگاه مائوس، و با تأکید بر این‌که دولت استرالیا مسئول امنیت پناهجویان و پناهندگان است، جامعه جهانی به‌ویژه کمیساریای عالی پناهندگان ملل‌متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به محکومیت بدرفتاری استرالیا با پناهجویان و اخراج آنها از خاک این کشور که نقض آشکارا کنوانسیونها و معاهدات بین‌المللی است فرامی‌خواند و از آنها می‌خواهد با اعطای حق پناهندگی به این پناهجویان، اجازه ندهند آنان در خارج از حاکمیت رژیم آخوندی نیز با فقر، گرسنگی و خطر مرگ مواجه باشند.

مقاومت ایران پارلمان، احزاب سیاسی و سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان در استرالیا را به اقدام فوری برای حل این بحران انسانی و تضمین حقوق پناهجویان فراخوانده و از عموم ایرانیان مقیم استرالیا می‌خواهد به یاری این هموطنان برخیزند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸مرداد ۱۳۹۶ (۹اوت ۲۰۱۷)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here