فراخوان برای آزادی دهها زن بازداشت شده در تجمع دراویش

16
فراخوان برای آزادی دهها زن

دژخیمان رژیم آخوندی ۷۰تن از زنان بازداشت شده در جریان تجمع دراویش در خیابان گلستان هفتم را با ضرب و جرح به قرنطینه بند۳زندان قرچک ورامین منتقل ساختند. لينك به منبع

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here