فاکس نیوز: جان بولتون گفت گزارش‌هایی كه مجاهدين منتشر می‌کنند مهم و جدي هستند، تحلیلگر موسسه پروژه کلاریون: این مقاومت پیشینه یی از گزارش‌های معتبردارد

175

فاکس نیوز: در اين هفته يك افشاگري وجود داشت كه توسط گروه اصلي مقاومت بنام شوراي ملي مقاومت ايران انجام شد. آن‌ها يك كنفرانس مطبوعاتي در مورد پارچين برگزار كردند. آن‌ها مي گويند شواهدي در مورد مخفي کاری‌های اتمي رژيم ايران وجود دارد و اينكه در سايت پارچين تحقيقاتي در جريان است. اين همان گروهي است كه براي اولين بار موضوع اتمي را مدت‌ها پيش فاش كرد. 

جان بولتون: این‌ها اطلاعات جديد و مهمي هستند و بايد توجهات بيشتري از آنچه هست را جلب كند. من می‌توانم در ارتباط با سازمان مجاهدين خلق بگويم كه من اولين بار حدود ۱۶-۱۵سال پيش در مورد آن‌ها شنيدم و آن وقتي بود كه, آن‌ها اطلاعاتي را در مورد برنامه تسليحات اتمي رژيم ايران منتشر كردند. و در تمام طول اين مدت, من هرگز ندیده‌ام كه آن‌ها اشتباه جدي در مورد آنچه كه گفته‌اند كرده باشند. برخي چيزها بوده كه ما نتوانسته‌ایم راستي آزمايي كنيم, اما وقتي آن‌ها در مورد آنچه كه ابعاد احتمالي نظامي برنامه اتمي رژيم ايران ناميده می‌شود, صحبت می‌کنند, بطور فوق العاده اي به جزييات ساختار فعالیت‌ها و تلاش‌های ادامه دار نظامي رژيم ايران می‌پردازند, فعالیت‌هایی كه طبعاً التزام رژيم ايران مبني بر عدم تلاش براي كسب سلاح اتمي را نقض می‌کنند. امري كه البته, آن‌ها ۳۰سال است آن را نقض کرده‌اند…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here