غیظ و کین شیطانی آخوند جنایتکار علم الهدی نماینده وامام جمعه خامنه‌ای در مشهد علیه زنان معترض به حجاب اجباری

5
غیظ و کین اخوند علم الهدی

آخوند جنایتکار احمد علم الهدا نماینده وامام جمعه خامنه‌ای در مشهد طی نمایش‌جمعه مشهد کف بردهان آورد و غیظ و کین خود از اعتراض زنان هموطن به حجاب اجباری آخوندساخته را اینگونه بیان کرد: 

«یک دختر بیاد یک جا روسری‌اش رو از سرش برداره در معبر عمومی اظهار قدرت کرده اظهار شجاعت کرده همون شیطانه، همون شیطانی که به شجره خبیثه گفت شجره خلد به این دختر بچه هم داره میگه شجاعی که روسری‌ات رو از سرت برداری یعنی یک شیطانه دیگه همون شگرد رو پیاده میکنه»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here