غیظ و هراس سپاه پاسداران ارتجاع از مواضع قاطع نمایندگان پارلمان اروپا در حمایت از قیام مردم ایران

3
غیظ و هراس سپاه پاسداران-min

سپاه پاسداران با غیظ و هراس از مواضع نمایندگان پارلمان اروپا در حمایت از قیام مردم ایران در خبرگزاری خود نوشت: تونه کِلام لحنی تند علیه نظام داشت و گفت «رژیم ایران در ۳۹ سال گذشته نشان داده که ابایی از خشونت ندارد و ما اروپایی‌ها باید به فکر تغییر رژیم در ایران و جایگزینان رژیم فعلی باشیم.»

«یارومیر استنتا» از نمایندگان اهل چک، پس از بر زبان راندن سخنی مشابه دیگر نمایندگان مخالف نظام ، گفت اپوزیسیون ایران گروهی است با سابقه تاریخی و ساختاری منسجم.

«استانیسلاو پولچاک» از دیگر اعضای پارلمان اهل چک سخنان مشابهی بر زبان راند و گفت (رهبر مجاهدین)، رهبر اپوزیسیون ایران است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here