سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

غلامرضا موسوی مامور اطلاعات آخوندی در استان خراسان – مشهد

0 32

غلامرضا موسوی یکی از عوامل وعناصر اصلی شعبه پوششی وزارت اطلاعات دراستان خراسان – مشهد، می باشد.

وزارت اطلاعات، تعدادی از مأموران و عوامل خود را در شعبات پوششی سازماندهی کرده است. یکی از انجمنهای دستساز آخوندها «نجات رژیم» نام دارد. که بعنوان ارگان پوششی وزارت اطلاعات درجنگ روانی علیه مجاهدین فعالیت میکند. این مأمور به همراه تعداد دیگری از عوامل وعناصر جنایتکار وزارت اطلاعات در استان خراسان دست اندرکار مستقیم فشارها و ارعاب و اعمال ضد انسانی علیه خانواده های مجاهدین میباشند.

برگزاری نمایشات مختلف برای بخدمت کشاندن خانواده ها از جمله شیوه ها وتاکیتهای کثیف وزارت اطلاعات آخوندی علیه مجاهدین است. مزدور غلامرضا موسوی یکی از بازیگران این خیمه شب بازیهای وزارت اطلاعات در مشهد است که تاکنون و بطور معمول در هتل «هما» برگزار شده است.

بیش از دودهه است که رژیم آخوندی سرمایه گذاری عظیمی روی«جنگ روانی» به مثابه یک استراتژی، علیه مجاهدین ومقاومت، کرده و دستگاه عریض وطویلی رو در این رابطه به کار انداخته است. وزارت اطلاعات، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وزارت خارجه، وزارت ارشاد و سپاه پاسداران همگی در اجرای طرحهای جنگ روانی علیه مجاهدین که عموما باید به تایید شورای عالی امنیت ملی برسد، دست دارند. یکی از حیطه فعالیتها وتلاشهای رژیم درجنگ روانی علیه مجاهدین، بدلیل اشرف وحضورمجاهدین کشور عراق است.

یکی ازتاکیتکها وروشهای رژیم برای مقابله با حضورمجاهدین درشهر اشرف این است که هرچندوقت یکبار، تعدادی ازایادی ومزدوران محلی خودش را تحت عنوان سران عشایر و … به ایران می برد وبا راه اندازی نمایشات مضحک ومبتذل آخوندی سعی میکند اینطور وانمود نماید که مردم عراق از حضور مجاهدین دراین کشور ناراضی هستند وآه وفغان استرداد و اخراج مجاهدین ازاین کشور را سرمیدهد. وزارت اطلاعات اینگونه اقدامات علیه اشرف را تحت پوشش «کانون هابیلبیان» انجام میدهد که یک عمل کاملاً تدافعی ازفرط استیصال ودرماندگی دربرابرضربات مستمر مجاهدین و مقاومت ایران است. غلامرضا موسوی یکی از مهره های وزارت اطلاعات است که در این نمایشات تکراری و مسخره آخوندها به دروغپردازی علیه ساکنان اشرف می پردازد.

اما جالب است که به یمن اقبال گسترده و فزاینده به مجاهدین و ایدئولوژی و فرهنگ مجاهدین و همچنین به اعتبار ریشه های اجتماعی و تاریخی و صحت خطوط سیاسی و استراتژیکی، مجاهدین از آنچنان پایه ها و گستردگی در سطح جامعه برخوردار هستند که آخوندها پس از سه دهه قتل و کشتار و نسل کشی مجاهدین، به تهیه و پخش برنامه های تلویزیونی علیه تاریخچه سازمان پرداخته اند که آخرین نمونه آن برنامه «پایانی بر پایان» است.

واقعیت این است که در مقابل جاذبه اجتماعی و گرایش روزافزون جوانان به مجاهدین، رژیم چارهیی جز این ندارد که در تمام زمینهها از سرکوب فیزیکی و قتل و جنایت تا جنگ روانی و تا این اقدامات مذبوحانه به مصداق الغریق یتشبث به کل حشیش بپردازد. که البته روشهایی رسوا و شکست خورده و از علائم پیش لرزه سرنگونی تمامیت رژیم آخوندی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.