سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

علی قشقاوی نفو‌ذی وزارت اطلاعات، سوابق و خیانت‌ها

0 22

اخیرا” تعدادی از مأموران اطلاعات آخوندی و نیروی تروریستی قدس تحت عنوان رژیم ساخته «اعضای سابق» یا «منتقدان»، از اقدامات جنایتکارانه دولت دست نشانده رژیم در عراق و شخص مالکی علیه مجاهدین قدردانی و سپاسگزاری کرده اند. آنها به شستن دستان خونین قاتلان مجاهدین و هموار کردن حملات تروریستی بیشتر علیه لیبرتی پرداخته و با انتشار اراجیفی در برخی رسانه های عربی وابسته به رژیم، زمینه چنین حملاتی را فراهم کرده اند.

در همین رابطه به افشای برخی از این مأموران و نفوذی ها و لباس شخصی های رژیم می پردازیم.

علی قشقاوی یکی از مأموران دوره گرد و از سرشبکه های برون مرزی اطلاعات آخوندی است وی به اقتضای نیاز رژیم، برای حمایت یا همکاری با قاتلان مجاهدان اشرفی یا قدردانی از مالکی و ترغیب او به ادامه خونریزی، از آلمان به فرانسه و سایر کشورهای اروپایی یا به عراق اعزام می شود. او همواره برای گرفتن آخرین توجیهات و دستورالعملهای گشتاپوی آخوندی مخفیانه به ایران تردد می کند.

مزدور قشقاوی هم چنین از شاهدان گزارش مفتضح دیدبان حقوق بشر علیه مجاهدین، از گردانندگان تجمعات مزدوران برون مرزی رژیم تحت عنوان فعال حقوق بشر، فعالیت و شیطان سازی علیه مجاهدین، و نیز شرکت در سیرک مزدوران در سال۱۳۹۰در اطراف اشرف می باشد وی قبل از مأموریت«نفوذش» به ارتش آزادیبخش در سال۱۳۷۲ جهت ترور رهبر مقاومت و …، از مأموران سرکوبگر رژیم بوده که به شکنجه، تجاوز، و زدن تیرخلاص اعتراف کرده است.

در کتاب کارتهای سوخته تهیه شده توسط مدیریت ضد اطلاعات ارتش آزادیبخش ملی در مورد وی آمده است:

«۲۸- علی قشقاوی، متولد۱۳۴۸، بابل، کشاورز.

در خرداد ۱۳۷۲ از طریق ترکیه به عراق آمد و به ارتش آزادیبخش پیوست. وی بعداً مورد شک امنیتی قرار گرفت و معلوم شد که از سال ۶۵ حزب‌اللهی بوده و بعد از آن به سربازی رفته و در گروه ۲۲ توپخانه اصفهان خدمت می‌کرده است.

در اعترافات خود می‌نویسد در اواخر فروردین ۷۲ در اطلاعات بابل توسط حاجی رضاپور و قربانعلی صادقی برای ترور «رهبری سازمان» توجیه شده است. این فرد پس از بخشودگی در اردیبهشت ۷۷ از نزد مجاهدین رفت و طبق لیست وزارت اطلاعات، در بهمن ۸۰ به ایران بازگشته است». …

============

وی در اعترافاتش چنین نوشته است:

من در اواسط ۱۳۶۵ به بسیج محله رفتم و عضو غیر رسمی آن شدم و همکاری خودم را با رژیم شروع کردم و تا اواسط سال ۶۷ در بسیج بودم سپس به خدمت سربازی رفتم و در اواسط سال ۶۹ خدمت سربازی تمام شد و بعد وارد سپاه پاسداران بابل شدم و پاسدار رسمی شدم و ماهانه ۱۷هزار تومان حقوق میگرفتم بخاطر اطمینانی که در سپاه به من پیدا کردند در اواسط سال ۷۰ مرا به اطلاعات بابل که وابسته به وزارت اطلاعات کشور بود منتقل نمودند که تا زمان خروج از ایران برای اجرای مأموریت نفوذ در ارتش آزادی بخش یعنی اردیبهشت سال ۷۲ عضو رسمی اطلاعات بابل بوده و ماهیانه ۲۰ هزار تومان حقوق میگرفتم .

وی از هیچ رذالت و جنایتی علیه مجاهدین و هواداران آنها کوتاهی نکرده و به همین دلیل نهایتا از بسیج ضدخلقی به استخدام وزارت اطلاعات در آمد.

«بعدش رفتم در اطلاعات بابل مشغول کار شد چونکه از کارهایم استقبال کرد و کارهایم مورد قبول آنها واقع شد مرا به اطلاعات بابل فرستادن که در مدتی که در اطلاعات بابل بود بیشتر به کارهای حفاظت رئیس اطلاعات بابل و معاونش مشغول بودم و هم اینکه اسناد و مدارک های محرمانه را حمل و جابجا میکردم که برای ورود به داخل ارتش آزادی بخش انتخاب شدم.

علی قشقاوی ۲۹/۱۲/۷۳»

مأمور نفوذی علی قشقاوی، قبل از اعزام به عراق با آخوند فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت رژیم ملاقات کرده تا مأموریت نفوذ به ارتش آزادیبخش رسماً به او ابلاغ شود.

وی در بخش دیگری از اعترافاتش چنین نوشته است:

«در جلسه‌ای که در اواخر فروردین ۷۲ در اطلاعات بابل حاجی آقارضاپور و معاونش قربانعلی صادقی و سیدمصطفی سیدعلی‌پور با من داشتند در این زمینه توجیه شدم. به من گفتند سعی کن در جاها و مکانهائی که رهبری سازمان بیشترین رفت و آمد دارد و ظاهر میشود را برای ترور انتخاب کن … »

این پاسدار نفوذی که مأموریت ترور رهبری مقاومت را داشت، در اعترافاتش نوشته است:

«… دنبال ترددات رهبری بودم و دنبال شرایطی که با عملیات انتحاری به ترور رهبری دست پیدا کنم و قرار بود که سلاح و مهمات را خودم در ارتش تهیه کنم…»

بازگشت به نزد رژیم و توجیه مأموریتهای جدید

قشقاوی مزدور در سال۸۰ به نزد رژیم رفته و مجددا” به شغل سابق خود بازگشت.

طبق اسناد به دست آمده، قشقاوی، از سوی وزارت اطلاعات در هتل مرمر تهران مستقر شد تا با گرفتن آموزشهای جدید برای مأموریتهای بعدی علیه مجاهدین آماده شود.

در مورد ارتباط مزدور قشقاوی با وزارت اطلاعات، نفوذی دیگری به اسم رامین دارمی خطاب به حاج سعید یکی از دژخیمان وزارت، از نگهداری و توجیه مزدوران خارج کشوری وزارت اطلاعات در هتلی در تهران نوشته است:

نشریه مجاهد۵۹۷- گزارش مزدور رامین دارمی به وزارت اطلاعات

«… سر تیم من برادر محمد حسین سبحانی بود که به همراه علی قشقاوی، طالب جلیلیان و علی اشرفی در یک تیم قرار گرفته بودیم. برادران اطلاعات روزانه نزد ما می‌آمدند هر مشکلی که داشتیم حل می‌کردند. در این مدت با حاج محمود صحبت کردم. مدت اقامتم در هتل ۱۰روز بود. وقتی به اهواز اعزام شدم بعضی از بچه‌ها از جمله محمد حسین سبحانی و حمید رضا هنوز در هتل بودند و در اهواز دو روز ماندم و … » …

برخی دیگر از مأموریتهای علی قشقاوی

علی قشقاوی یکی از ۱۲شاهد ادعانامه سراپا کذب دیدبان حقوق بشر است که در همکاری تنگاتنگ با اطلاعات ایران و عواملش در سال۱۳۸۴ علیه مقاومت ایران منتشر شد.

وی در این ادعانامه، سناریوی ساخته و پرداخته رژیم مبنی بر فرار از ایران و رفتن به اروپا و«منتقد نظام شدن» را تکرار کرده و مدعی شده بود، که پس از بازگشت به ایران مورد بازجویی قرار گرفته و به ۹سال زندان محکوم شد، ولی پس از ۱۶ماه موفق به فرار شده و به خارج آمده است….

در حالی که او، طی مدتی که در ایران بود زیر نظر وزارت اطلاعات، در ملاء خانوادگیش کاملا” آزاد بوده و داستان مضحک زندان و فرار و رفتنش به خارج، سناریوی ساخته شده اطلاعات برای سفید سازی او بوده است.

در همین رابطه افشاگریهای یکی از مجاهدین به همراه عکس او در کنار خانواده به روشنی گویای این موضوع است. (لینک به مطلب نورالله یاوری)

از سوی دیگر، یک سی.دی که توسط وزارت اطلاعات در داخل تهیه شده بود، مصاحبه ای از قشقاوی علیه مجاهدین ترتیب داد که وی اراجیف وزارت علیه سازمان را در آن تکرار کرده است. این سی.دی که توسط مأموران وزارت در داخل و خارج و در منطقه خالص عراق توزیع گردیده، به‌خوبی ادعای پوشالی قشقاوی مبنی بر زندانی بودنش را افشا می کند.

او در همان ایام در ایران، و توسط مزدوران وزارت در حال گذراندن آموزشهای اطلاعاتی و جاسوسی جهت مأموریت اعزام به‌خارج بوده و بنا به‌گفته اهالی محل زندگیش، در ارتباط و با هزینه سپاه و وزارت اطلاعات برای اجرای مأموریت به خارج اعزام گردید.

تصویری از قشقاوی در سی دی وزارت اطلاعات

این مأمور دوره گرد اطلاعات ۸ سال بعد یعنی دراسفند۱۳۹۱ در نمایشی که گشتاپوی آخوندی در یک شوی تلویزیونی وزارت برای او ترتیب داده بود، حرفهایی زد که درست۱۸۰درجه عکس حرفهای قبلی خودش بود، و از اینکه به زیر عبای آخوندها خزیده دفاع کرده و گفت:

«…این که سازمان مجاهدین در بوق و کرنا می کنه که اینا رفتن ایران، بله من با افتخار می گویم که رفتم ایران… ما رفتیم داخل ایران،… ایرانیان استقبال می کردند از اینکه ما داخل مجاهدین بودیم… با احترام با ما برخورد کردند. ولی ما نمی دانستیم که این احترام چه معنایی داره… اتفاقاً مسئولین می گفتند بله ما شهروندان ایرانی هر کجا باشن شهروندان ما هستن ما هم برای اینکه شما را نجات بدهیم با مقامات عراقی وارد مذاکره شدیم… ما را کتک نزدند، شکنجه نکردن … من همیشه میرفتم خونهم سرمیزدم خانواده ام را میدیدم بعد دوباره می رفتم خودم را معرفی می کردم. همیشه فضای اون موقع اینجوری بود. فضای دوره ما اینجوری بود و ما هم از این فرصت استفاده کردیم اومدیم» (تلویزیون مردم فروش- ۲۵اسفند۱۳۹۱)

در ادامه توجیهات و آموزشها، علی قشقاوی به خارجه اعزام شده و تحت پوش«عضو سابق مجاهدین یا منتقد» اما در واقع، به عنوان مأمور گشتاپوی آخوندی علیه مجاهدین به فعالیت پرداخت.

قشقاوی در آلمان از دست اندرکاران یکی از سایتهای وزارت تحت عنوان«روشنا» معرفی شد تا پوشش تبلیغی، برای اقدامهای وزارت بدنام علیه مقاومت ایران فراهم شود.

وی هم اکنون از گردانندگان یکی دیگر از سایت های پوششی وزارت اطلاعات موسوم به«ایران سبز» می باشد.

سایر مأموریتها:

لجن پراکنی و شیطان سازی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران نخستین اولویت ابلاغ شده از سوی وزارت اطلاعات آخوندهاست که بر اساس آن بایستی با ایجاد یک تصویر ترسناک از اشرف و اور سوراواز، مردم و مقامات اروپا را ترساند.

این حقیقت در گزارشی افشاگرانه که توسط علی پاک در فروردین ۱۳۸۸ برای دبیرکل عفو بین الملل ارسال نموده، تاکید شده است.

لازم به ذکر است که، علی پاک یکی از جداشدگان از تشکیلات مجاهدین است که در ابتدای امر با مزدوران وزارت اطلاعات در ارتباط بود. اما بعدا” که خط رژیم و مأموریت پلید مزدوران علیه مجاهدین برایش آشکار شد، از آنها جدا شده و به افشاگری علیه رژیم و فعالیت شبکه مزدورانش در اروپا پرداخت.

علی پاک در این نامه به تشریح جزئیات شبکه اطلاعات آخوندی در کشورهای اروپایی و عملکرد آنها علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران پرداخته و نوشته است:

« قشقاوی میگفت در چند سال اخیر عباس صادقی نژاد و کریم حقی مبالغ زیادی از پولهائی را که جهت کمک به جدا شده ها دریافت کرده بودند را بالا کشیده اند و این باعث شد که رژیم اعتمادش را به آنها از دست بدهد و نقل و انتقالهای پول نقد و دادن جیره و مواجب مزدورانش را بیشتر به قشقاوی بسپارد. در مدتی که در خانه علی قشقاوی مستقر بودم متوجه شدم که او سرشبکه نفرات جدا شده از مجاهدین که به خدمت رژیم درآمده اند، در آلمان است و کار اصلی اش تآمین مالی و حل و فصل مسائل در آلمان و نامه نگاری به ارگانهای حقوق بشری علیه مجاهدین و نوشتن مقالات ضد مجاهدین میباشد. علی قشقاوی بارها ازمن خواست که علیه مجاهدین مقاله بنویسم و تاکید میکرد که دراین مقالات روی زندان و شکنجه در مجاهدین انگشت بگذارم».

علی پاک در نامه خود اضافه کرده بود که نفر بالای شبکه های مزدوران وزارت در خارجه در اولین ملاقات به او گفته بود:

«… هدف از دیدن تو این است که تو را توجیه کنم تا از این به بعد ماهیانه مبلغ ۵۰۰ یورو حقوق از علی قشقاوی دریافت کنی و پس از دریاف مبلغ مذکور به او رسید بدهی».

قشقاوی هم چنین در کنار مأمورانی مانند سبحانی، عباس صادقی نژاد، مهدی خوشحال، مسعود خدابنده و … در جریان چاقوکشی خرداد ۸۶ مأموران اطلاعات در سالن فیاب پاریس حضور علنی و فعال داشت.

از دیگر فعالیتهای قشقاوی مزدور، شرکت در نمایشی بود که در آذر ۱۳۸۸ و به همراه سایر عوامل گشتاپوی آخوندی از جمله محمدحسین سبحانی، عباس صادقی نژاد، محمد کرمی، کریم حقی، بهزاد علیشاهی و … در شهرک سرژی پونتوآز در استان والدوآز فرانسه علیه حضور خانم رجوی در اورسورواز شرکت داشت.

بسیج سخیف مزدوران اطلاعات آخوندها در مرکز استان والدوآز در فرانسه

وی در آبان۱۳۹۰ به همراه تعداد دیگری از عوامل اطلاعاتی رژیم از قبیل مهدی خوشحال، عباس صادقی‌نژاد، محمدحسین سبحانی و حسن عزیزی برای سپاسگزاری از کشتار مجاهدین و قدردانی از حکومت مالکی عجولانه به عراق احضار شدند.

آنها در سیرک مزدوران ولایت در اطراف اشرف و در کنار لباس شخصی های رژیم هم چون محمد اکبرزاده- کریم فنودی – ثریا عبداللهی و … همراه با نیروهای سوات و پلیس عراق شرکت کردند.

قشقاوی در کنار مزدوران، عباس صادقی نژاد، سبحانی، مهدی خوشحال و… در سیرک ولایت- آبان۱۳۹۰

مزدور قشقاوی و دیگر مزدوران در بین ارتش مزدور مالکی و نیروهای سرکوبگر سوات

علیه ساکنان اشرف- آبان۱۳۹۰

مزدور نامبرده همان موقع در جلسه مشترکی که توسط حکومت عراق و اطلاعات رژیم در آبان۱۳۹۰ علیه اشرف و مجاهدین، در بغداد ترتیب داده شده بود به همراه هم پالکی هایش همچون مهدی خوشحال، سبحانی، صادقی نژاد، …شرکت داشت.

آبان۱۳۹۰ سبحانی- مهدی خوشحال- قشقاوی- حسن عزیزی

در جلسه مزدوران ایرانی و عراقی در بغداد

نامبرده در آبان ۱۳۹۰با قاتلان مجاهدان اشرفی از جمله شمری رئیس پلیس، و استاندار دیالی و مزدورانی هم چون مسعود خدابنده، مصطفی محمدی، مریم سنجابی، ابوالفضل میرفریدونی، به دیدار و توطئه چینی علیه اشرف و ساکنین آن پرداخت.

علی قشقاوی در جلسه استاندار و شمری رئیس پلیس جنایتکار دیالی- آبان۱۳۹۰

============

هدف ولی فقیه طلسم شکسته ارتجاع از اعزام گله یی مأمورانش به کشورهای مختلف، و به راه انداختن نمایشهای مسخره در عراق یا کشورهای اروپایی یا با اجرای شوهای مفتضح تلویزیونهای اجاره یی وزارت و تهیه تومارهای جعلی علیه مجاهدین و دیگر اقدامات، ایجاد زمینه، برای سرکوب و حملات تروریستی علیه مجاهدین است.

با شناسایی مهره های وزارت اطلاعات آخوندی، و شناساندن آنها در ملاء خود، توطئه های رژیم و وزارت اطلاعات علیه مجاهدین و مقاومت ایران را افشا کنید.

============

بیشتر بخوانید

اطلاعیه کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت- عقب‌نشینـی فضـاحت بـار و دیـرهنـگام دیـدبان حقـوق بـشر- نشریه مجاهد شماره۷۹۰- ۱۵اسفند۱۳۸۴

مـروری برگزارش هیـأت پارلمان اروپا درباره گزارش مغرضانه «دیدبان» علیـه مجاهـدین(۵)- نشریه مجاهد شماره۷۸۸- ۱اسفند۱۳۸۴

مروری برگزارش هیأت پارلمان اروپا درباره گزارش مغرضانه «دیدبان» علیه مجاهدین(۷)- نشریه مجاهد شماره۷۹۱- ۲۲اسفند۱۳۸۴

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران- چاقوکشی و وحشیگری مأموران اعزامی اطلاعات آخوندی علیه ایرانیان مخالف در پاریس- ویلپنت- ۲۸خرداد۱۳۸۶

کمیسیون مطالعات سیاسی شورای ملی مقاومت- گزارشی از طرح جنایتکارانه وزارت اطلاعات در۱۷ژوئن علیه پناهندگان و مخالفین رژیم در فرانسه- ۳تیر۱۳۸۶

تـظاهـرات ۱۱نفره رژیـم در پـاریـس پـس از بسـیج یکماه و نیمه- نشریه مجاهد شماره۸۷۷- ۱۱آبان۱۳۸۶

حکم دادگاه جنحه پاریس به محکومیت چاقوکش مزدور آخوندها قطعی شد- ۲۶ آبان۱۳۸۹

اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق ایران- باز مصرف مزدوران مستعمل علیه مقاومت, منتهای درماندگی رژیم آخوندی- ۲۳فروردین۱۳۸۷

بسیج سخیف مزدوران اطلاعات آخوندها علیه مقاومت ایران در مرکز استان والدوآز در فرانسه-۸آذر۱۳۸۸

دادگاه جنحه پاریس به محکومیت چاقوکش مزدور آخوندها رای داد.- ۲۸دی۱۳۸۹

تشبثات مایوسانه گشتاپوی ملایان در آستانه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس-۲۲خرداد۱۳۹۱

لینک های مرتبط

افشای شعبه پوششی وزارت اطلاعات موسوم به «نجات» در استان مازندران

ایران-افشاگر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.