عقب نشینی فضاحت‌بار خامنه ای از دستور آتش به اختیار در وحشت از خطر خیزش‌های مردمی

287

خامنه ای، در وحشت از خطر خیزشهای مردمی در اثر زهر شقه و آشفتگی نظام، دستور فضاحتبار و مستأصلانه خود تحت عنوان «آتش به اختیار» را رفع و رجوع کرد.

وی خطاب به ایادی خود گفت: «آتش به اختیار به معنای بی قانونی نیست و آنها باید مراقب آرامش کشور و عدم سوء استفاده دشمنان باشند!. ما خلل و فرج فرهنگی زیاد داریم, جاهایی که نفوذگاه دشمن است از لحاظ فرهنگی بسیار است.

آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خود جوش و تمیز است, اینکه ما گفتیم معنی اش این است که در تمام کشور جوانها و صاحبان اندیشه و فکر, صاحبان همت خودشون با ابتکار خودشون کار رو پیش ببرند, کارهای فرهنگی رو, منافذ فرهنگی رو بشناسند و در مقابل آنها کار انجام بدهند, کار آتش به اختیار به معنای بی قانونی و فحاشی و طبلکار کردن مدعیان پوچ گوی اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست 

نیروهای انقلابی بیش از همه باید مراقب نظم کشور, مراقب آرامش کشور, مراقب عدم سو استفاده دشمنان از وضعیت کشور, مراقب حفظ قوانین, این مراقبتها در درجه اول متوجه به نیروهای انقلاب است که دلسوزند».

در همین نمایش حکومتی، یک مداح دلسوز خامنه ای با طعنه زدن به آخوند روحانی که در صف اول نشسته بود، گفت: 

این حکمرانی این مسئولیت برای تو طعمه نیست امانتی است بر عهده تو 

ای نشسته صف اول نکنی خود را گم – پی اقدام تو هستند هنوز این مردم 

چند روزی تو مقامی به امانت داری – منصبت را نکند طعمه خود پنداری

مداح خامنه ای در حرکت آتش به فرمان خود با حضور خامنه ای،‌ آثار زهر شقه در راس نظام و پیامدهای شکست برجام وزهر اتمی را، هم خطاب به آخوند روحانی و باند رقیب برملا کرد، و گفت:

ما نه انیم که اموخته غرب شویم-پی هر وسوسه یی سوخته غرب شویم

سیلی از کوخ نشین کاخ نشین خواهد خورد و زمین خوار سر انجام زمین خواهد خورد

۲۰۳۰ چیست که تعلیم جهان از دل ماست. هان که جمهوری اسلامی ایران اینجاست

اگر از غرب رسد نسخه، خودش بیماری است. قرص خواب است ولی چاره ما بیداری است

وحشت از حربه تحریم مبادا باما -باز تحریم جدیدی به سنا رفت که رفت

جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت

ذوق بیهوده ز برجام خطابود خطاتکیه بر عهدعموسام خطا بود خطا

خامنه‌ای هم‌چنین در دیدار با کارگزاران و سفرای نظام، با ترس و نگرانی از تغییر اوضاع منطقه و سیاست آمریکا آن را دشمنی توصیف کرد و گفت: «متاسفانه باید به فکر باشیم، آنوقتی که انسان میشنود که فلان سناتور آمریکایی که با اصل اسلام و کشورهای اسلامی دشمن است, او دغدغه جامعه سنی را در مقابل شیعه ابراز می کنه, وقتی انسان این ترفند را مشاهده می کند جا دارد به شدت نگران بشه, جا داره بشدت مراقب باشه, دشمنی که با اصل اسلام مخالف است حالا نسبت به گروه اسلامی در مقابل یک گروه دیگر ابراز پشتیبانی کنه, این جز خباثت, جز توطئه, جز ایجاد دشمنی».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here