عقب‌نشینی رژیم پابه‌گور آخوندی در برابر خیزش زنان شجاع و جوانان و مردم دلیر کازرون پس‌از چندروز اعتراضات گسترده

35
تظاهرات اعتراضی مردم کازرون1

خروش زنان شجاع و جوانان و مردم دلیر کازرون رژیم آخوندی را ناچار به عقب نشینی کرد. روز چهارشنبه مردم کازرون برای چندمین روز متوالی به تظاهرات گسترده در اعتراض به جدایی بخش‌هایی از کازرون و ایجاد شهرستان جدید دست زدند. 

جمعیت: دشمن ما همینجاست….

پیش از تظاهرات چهارشنبه کارگزاران رژیم و امام جمعه جنایتکار رژیم هر گونه تظاهرات و راهپیمایی را غیر قانونی اعلام کردند، اما رژیم آخوندی که تظاهرات امروز مردم را دید، در وحشت از گسترش خیزش مردم امام جمعه جنایتکار کازرون را به میان جمع مردم در میدان شهدای این شهر فرستاد تا عقب نشینی رژیم و متوقف شدن طرح تجزیه کازرون را اعلام کند.

مردم کازرون اعلام کردند هوشیارند و هر گونه تحرک برای اجرای این طرح را درهم می‌شکنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here