عفو بین‌الملل: شورای حقوق‌بشر باید برای تضمین احترام به تعهدات بین‌المللی و حفاظت از حق زندگی اقدام کند

174

عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۴شهریور ۹۶ طی بیانیه‌یی با عنوان‌:‌ «شورای حقوق‌بشر باید برای تضمین احترام به تعهدات بین‌المللی و حفاظت از حق زندگی اقدام کند». از جمله نوشت:‌ «در ۱۰اوت ۲۰۱۷ رژیم ایران، رژیمی که عضو کنوانسیون حقوق کودکان است، علیرضا تاجیک را اعدام کرد. علیرضا تاجیک در زمان دستگیری فقط ۱۵ساله بود و به‌دنبال یک دادگاه غیرعادلانه، بر مبنای «اعترافاتی» که علیرضا تاجیک می‌گوید بعد از شکنجه‌گرفته شده، محکوم گردیده است.

امسال حداقل ۴زندانی دیگر که در زمان جرم زیر ۱۸ساله بودند، در مناسبتهای مختلف در برنامه اعدام قرار گرفتند.

در این بیانیه آمده است: عفو بین‌الملل گزارشهای معتبری دریافت کرده است که دو زندانی که در سن نوجوانی دستگیر شدند، در سال ۲۰۱۶اعدام گردیدند و حداقل سه زندانی دیگر در ۵ماه اول ۲۰۱۷ اعدام شدند که مجموعاً آمار اعدام های امسال ۴نفر است.

تا اوت ۲۰۱۷، حداقل ۹۲زندانی به‌خاطر جرایمی که زیر ۱۸سالگی مرتکب شده‌اند، در صف اعدام قراردارند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here