عفو بین‌الملل رفتار غیرانسانی رژیم آخوندی با آتنا دائمی و گلرخ ایرایی را محکوم کرد

6

عفو بین الملل طی بیانیه ای رفتار ضد انسانی رژیم آخوندی با دو زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرايي‌، را محکوم کرد.

در این بیانیه با اشاره به شرایط وخیم بهداشتی در زندان قرچک ورامین که دو زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرايي در آنجا زندانی هستند، آمده است: رژیم ایران عمداً رفتاری غیر انسانی و ‌بی رحمانه با آنها دارند.

گلرخ ایریایی در اعتراض به انتقالش از زندان اوین ۳۶ روز است در اعتصاب غذا بسر ‌می‌برد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here