تظاهرات غارت شدگان موسسه های حکومتی از اهواز و شعار علیه لاریجانی، سردژخیم قضاییه خامنه ای+ فیلم

103
عارت شده ها اهواز-min

غارت شدگان موسسه حکومتی آرمان وحدت اهواز روز چهارشنبه در مقابل دادگستری رژیم تجمع و راهپیمایی کردند و خواستار بازگردانده شدن سپرده های خود شدند.

مردم غارت شده علیه آخوند صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و پاسدار علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و دیگر کارگزاران نظام غارت و چپاول شعار می دادند و فریاد می زدند: یاحجه ابن الحسن ریشه ظلمو بکن.

غارت شدگان موسسات حکومتی برای تجمع بزرگ روز پنجشنبه دوم آذرماه در مقابل ساختمان سازمان ملل در تهران فراخوان دادند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here