ضرورت بازرسی از تأسیسات نظامی رژیم آخوندی در صحبت‌های اولی هاینونن معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

4
اولی هاینونن معاون پیشین آژانس بین_المللی انرژی اتمی

اولی هاینونن معاون پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد: آژانس حق و وظیفه دارد که از تأسیسات نظامی (رژیم) ایران بازرسی کند.

وی در مقاله‌یی در سایت بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها می‌نویسد: برای این‌که توافق اتمی با (رژیم) ایران، «ماهیت تماماً صلح‌آمیز برنامه اتمی»… آن‌را تضمین کند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید بتواند از تمامی اماکن، چه در داخل خاک ایران چه تحت کنترل (رژیم ایران)، از جمله همة تأسیسات نظامی، بازدید کند. از آنجایی که صنایع نظامی (رژیم) ایران نقشی به‌خوبی مستند شده و مهمی در توسعه توانایی‌های اتمی آن داشته است، فقدان بازرسی از تأسیسات نظامی، از مانیتورینگ مؤثر برجام…، جلوگیری خواهد کرد.

اولی هاینونن هم‌چنین تأکید کرده است که تحقیقات درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی رژیم، هم‌چنان تعیین تکلیف‌ناشده باقی مانده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here