صفحه محسن

روز دوم آبان۱۳۹۸ مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به دعوت گروهای مختلف پارلمانی در کنفرانسی درمجلس ملی فرانسه حضور پیدا کردند. در این کنفرانس که با حضور تعداد زیادی از اعضای مجلس فرانسه و شخصیت های برجسته فرانسوی و مقاومت ایران تشکیل شده  بود خانم رجوی در این کنفرانس طی سخنانی به تشریح شرایط ایران پرداخته و ازجمله گفتند: «مردم ایران بیش از ۴۰سال است با رژیمی که رکورددار اعدام در جهان امروز است، مبارزه می‌کنند. از ۲۰۱۳ سالی که روحانی رئیس‌جمهور شد نزدیک به ۴۰۰۰نفر اعدام شده‌اند. البته طی دوران آخوندها تاکنون ۱۲۰هزار اعدام سیاسی صورت گرفته، از جمله اعدام ۳۰هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷» خانم رجوی درباره زن ستیزی رژیم ملایان گفتند: «این رژیم تبعیض علیه زنان را در قوانین خود نهادینه کرده است. بیشترین تعداد اعدام زنان در جهان، توسط این رژیم صورت گرفته است و شدیدترین شکنجه‌ها را در قبال آنها اعمال کرده است. هم‌اکنون تعداد زیادی از زنان به‌دلیل فعالیت‌ها و اعتقادات خود در زندان به‌سر می‌برند.»

مریم رجوی رئیس جمهور مقاومت ایران

مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اسناد مقاومت

آخرین مطالب