صدور رسمی قرار بازداشت برای دکتر مصدق در زندان شاه

115
در این روز دولت کودتا پس از ۲۹ روز بازداشت و زندانی کردن دکتر «مصدق» رسماً برای وی قرار بازداشت صادر کرد. «مصدق» در پاسخ به سؤال بازپرس که طبق فرم چاپی بازجویی شغلش را پرسیده بود، خود را نخست وزیر منتخب و قانونی ایران معرفی کرده و دستگیر کنندگانش را کودتاگران و عمال اجانب خوانده بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here