صدها ستاره شناس طی دو هفته اخیر در یک هماهنگی بی همتا تلاش کردند که برای اولین بار عکسی از حفره سیاه عظیمی که بعد از انفجار اولیه موسوم به بیگ بنگ ایجاد شده تهیه کنند

272

صدها ستاره شناس طی دو هفته اخیر در یک هماهنگی بی همتا تلاش کردند که برای اولین بار عکسی از حفره سیاه عظیمی که بعد از انفجار اولیه موسوم به بیگ بنگ ایجاد شده تهیه کنند. به دلیل بزرگی این حفره سیاه به گفته دانشمندان نیاز به یک تلسکوپ عظیم به بزرگی زمین بود. دانشمندان بجای آن ۸ تلسکوپ بسیار بزرگ را دور کره زمین نصب کرده اندکه به شکل یک تلسکوپ بزرگ به اندازه زمین حساب میشود.. این حفره سیاه در آن سوی کهکشان راه شیری قرار دارد. اندازه آن ۴ میلیون برابر خورشید و ۲۶ هزار سال نوری از زمین فاصله دارد. تلسکوپ ها بایستی از کهکشان راه شیری عبور کرده و از حفره سیاه مذکور عکس بگیرند. دانشمندان میگویند که نیازبه چندین ماه وقت دارند که تمامی عکسها را بتوانند در یک عکس بگنجانند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here