شیراز: تجمع اعتراضی علیه تشدید پخش پارازیت و به‌خطر انداختن سلامتی مردم، توسط کارگزاران رژیم آخوندی

165

مردم شیراز در یک تجمع اعتراضی گسترده در مقابل استانداری به افزایش پخش پارازیت و عوارض آن اعتراض کردندوعلیه رژیم آخوندی شعار سردادند. تجمع کنندگان همچنین به مقابله با دروغ پردازی های کارگزاران رژیم پرداختند.

طی روزهای اخیر رسانه های رژیم و نمایندگان مجلس آخوندی به افزایش شدید پخش پارازیت در شیراز اعتراف کردند. رسانه‌های رژیم نوشتند:‌ مطالعات بخش فیزیک دانشگاه تهران نشان می دهد، میزان انتشار پارازیت در فضای شیراز چهار برابر تهران است.

یک عضو مجلس آخوندی از شیراز گفت:شیوع سردرد به ویژه در غرب شیراز، مردم را نگران کرده و ادامه این روند سلامت مردم را به مخاطره می اندازد. علی اکبری در مجلس آخوندی گفت: هیچ کس پاسخگوی معضل پارازیتها در شیراز نیست؛ نه وزیر کشور، نه وزیر ارتباطات و نه وزیر بهداشت پاسخ روشنی در این باره نمی دهند و این پارازیت ها باعث شیوع سردرد، اختلال در شبکه همراه، تلویزیون و مشکلات محیط زیستی شده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here