شهرداری رژیم غارتگر آخوندی در اردبیل کار دستفروشان محروم را ممنوع اعلام کرد

7

شهرداری رژيم در اردبیل کار دستفروشان را علیرغم تجمع های اعتراضی آنها ممنوع اعلام کرد.

رئیس شورای شهر رژيم در اردبیل به سرکوب و قلع و قمع دستفروشان اشاره کرد و در وحشت از گسترش قیام در شرایط فعلی هشدار داد:‌ برخورد قهری و قلع و قمع دستفروشان نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here