ششمین روز متوالی اعتراض کشاورزان اصفهان به‌رغم بسیج گسترده نیروهای سرکوبگر و جنایتکار انتظامی رژیم

13

روز شنبه۲۵فروردین‌ماه۹۷ کشاورزان شرق اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی برای ششمین روز متوالی دست به تظاهرات زدند. زنان در این تظاهرات حضور فعالی داشتند. تظاهر کنندگان شعارمیدادند: مرگ بر آب فروش، خائن مردم فروش، نیروهای سرکوبگر حکومتی مسیر مردم را در خیابان جی با گذاشتن مانع و ماشین‌های آبپاش بستند، کشاورزان بی اعتنا به فشار و سرکوب رژیم به تظاهرات خود ادامه دادند و علیه کارگزاران رژیم شعار سردادند

در وحشت از قیام کشاورزان و مردم اصفهان، فرمانده مزدورنیروی انتظامی مردم را تهدید کرد و گفت: «تجمع بیش از دو نفر ممنوع است»

نیروهای سرکوبگر یگان ویژه وحشیانه به تظاهرات کنندگان یورش برد و زنان کشاورز را مورد ضرب و شتم قرار داده و جوانان را دستگیر کردند

روز جمعه ۲۴ فروردین ۹۷ کشاورزان خشمگین اصفهان در اعتراض به نداشتن آب و پاسخگو نبودن کارگزاران رژیم، اقدام به تخریب و انداختن تیرهای برق پمپاژ آب زاینده رود کردند.

لازم به یادآوری است که علیرغم روزها تظاهرات و تجمعات کشاورزان اصفهان، نه تنها تا کنون هیچگونه اقدامی برای حل معضل آب کشاورزان اصفهان نشده است، بلکه دستگیری و سرکوب، تنها پاسخ کارگزاران رژیم به کشاورزان بوده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here