ششمین روز قیام – مسجدسلیمان – درگیری مردم با نیروهای سرکوبگر و عقب راندن آنها – ۱۲دی ۹۶

92
قیام مردم در مسجد سلیمان 12 دی 96-min

ششمین روز قیام مردم مسجد سلیمان و درگیری مردم شجاع مسجدسلیمان با نیروهای سرکوبگر خامنه ایی و عقب راندن آنها در تاریخ ۱۲ دی ۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here