شرکت هیأتی از کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در کنفرانس بین‌المللی فدراسیون جهانی زنان قاضی با شرکت ۹۰۰ زن قاضی از ۸۰ کشور ۵ قارة جهان پیام مریم رجوی به کنفرانس بین المللی فدراسیون جهانی زنان قاضی

21

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here