شرکت عظیم نفتی توتال فرانسه رسما خروج خود از پروژه گاز پارس جنوبی را اعلام کرد

7
بیانیه شرکت توتال

شرکت عظیم نفتی توتال فرانسه با صدور بیانیه یی، رسماٌ اعلام کرد که پروژه گاز پارس جنوبی را در ایران را ترک کرده و خروجش را از این پروژه به رژیم ایران اعلام کرده است.

روز دوشنبه ساعاتی پیش از بیانیه توتال، زنگنه وزیر نفت رژیم در مجلس ارتجاع اعلام کرد که این شرکت فرانسوی از همکاری با رژیم آخوندی کنار کشیده و او به دنبال واگذاری پروژه گاز پارس جنوبی به یک شرکت دیگر است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here