شروع خروج شرکت‌های سوئیسی از ایران تحت حاکمیت آخوندها به دلیل تحریم‌های جدید امریکا

12
سوئیس انفو

سوئیس انفو گزارش داد: «شرکت‌های سوئیسی که می‌خواستند بعد از توافق اتمی، قراردادهای بزرگی را در ایران به‌دست بیاورند، در نتیجة تحریم‌های جدید آمریکا، (این شرکت‌ها) شروع به خروج (از ایران) می‌کنند…».

این منبع با ذکر سخنان فیلیپ ولتی سفیر سابق سوئیس در تهران که هم‌اکنون رئیس اتاق بازرگانی سوئیس و رژیم است، می‌افزاید: «… صنعت صادرات، اکنون باید تهدیدها را ارزیابی کند: یا باید از تجارت در ایران دست بکشد و یا با جریمه‌های سنگین…. آمریکا مواجه شود… (فیلیپ ولتی) با اشاره به تعداد فزایندة شرکت‌های اروپایی که از ایران خارج می‌شوند، می‌گوید: ”یکی از اعضای اتاق بازرگانی ما به من گفت: ما هنوز می‌توانیم دستگاهی را که (پول آن) پیشتر پرداخت شده به ایران بفرستیم، اما بعد از آن، دیگر کار تمام است”».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here