شانزدهمین روز اعتصاب بازاریان وکسبه بانه و سومین روز تجمع اعتراضی مردم در مقابل فرمانداری این شهر

9
بانه اعدامه اعتصاب -شانزدهیمن روز (1)

روز دوشنبه۱۰ اردیبهشت شانزدهمین روز اعتصاب بازاریان و کسبه در بانه ادامه یافت.

همچنین مردم سومین روز تحصن خود در برابر فرمانداری رژیم را نیز ادامه دادند.

این تجمعات، اعتصاب و تحصن‌ها در اعتراض به بسته شدن مرز و افزایش تعرفه گمرکی توسط رژیم آخوندی صورت می‌گیرد.

روز یکشنبه ۹ اردیبهشت جمعی از مردم بانه در اعتراض به بسته شدن مرزها، برای دومین روز مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض کنندگان در این شهر با برپا کردن چادرهایی در مقابل فرمانداری مستقر شده‌اند.

در تحول دیگری؛ اعضای شورای شهر بانه؛ در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های بازاریان و کسبه؛ بصورت جمعی استعفا دادند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here