سیل خروشان کشاورزان ستمدیدة ورزنه اصفهان علیه نظام ضدمردمی آخوندی و فراخوان کمک خانم مریم رجوی به مردم و جوانان اصفهان برای یاری آنان

6
کشاورزان ورزنه اصفهان

هزاران تن از کشاورزان ورزنه روز جمعه تظاهرات کردند و با نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر شدند نیروهای ضد شورش رژیم درحمله به کشاورزان و دامداران معترض با تیراندازی و شلیک گاز اشک آور تعدادی را مجروح کردند. 

مردم از شهرهای مجاور برای کمک به معترضان ورزنه راهی این منطقه شدند.کشاورزان خشمگین تهدید کردند اگر مطالبتشان برآورده نشود لوله‌های آب را تخریب می‌کنند.

بدنبال خیزش دلاورانه کشاورزان ورزنه اصفهان، خانم مریم رجوی به کشاورزان بپاخاسته درود فرستاد و مردم و جوانان اصفهان را به حمایت و یاری کشاورزان محروم بویژه مجروحان فراخواند.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت، برهمبستگی وهمیاری برای آزادی کشاورزان دستگیر شده و احقاق حقوق پایمال شده کشاورزان و دامداران زحمتکش تاکید کرد.

درگیری اهالی اژیه اصفهان بانیروهای سرکوبگر -۱۸اسفند ۹۶:

روز جمعه ۱۸ اسفند اهالی اژیه اصفهان با مزدوران سرکوبگررژیم درگیر شدند و جنگ و گریز آنها تا غروب و تاریکی شب ادامه یافت جوانان دلیر نیروهای سرکوبگر را

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here