سوز و گداز رژیم نسبت به گزارش گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در ایران

93
گل سرخ - قتل عام

نماینده رژیم آخوندی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد غیظ خود را از گزارش «عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران نشان داد. 

حسین نژاد مدعی شد: این گزارش تصویری تحریف شده و پر از خطا از ایران نمایش می‌دهد، این گزارش به اعمال تحریمهای غیرقانونی و یک طرفه علیه ایرانیان به رهبری آمریکا حتی اشاره هم نمی‌کند. این گزارش حرفی از ۱۷هزار ایرانی که قربانی تروریسم شدند به میان نمی‌آورد.

خاطرنشان می‌شود خانم عاصمه جهانگیر طی سخنانی در شورای حقوق‌بشر به تحقیقات جامع و مستقل در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷فراخوان داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here