سوز و گداز آخوند جنایتکار محسن اژه‌ای از قیام مردم ایران

9
محسنی اژه ایی

آخوند محسنی اژه‌ای سخنگوی جنایتکار دستگاه قضایی رژیم درباره دستگیرشدگان قیام مردم ایران گفت: کسانی که شناسایی شده اند و می شوند مجازات خواهند شد.

وی افزود: افرادی که تشکیلاتی در این ایام دست به اغتشاش زدند باید شناسایی شوند.

معاون اول دستگاه قضایی رژیم در مورد قرار گرفتن آخوند دژخیم صادق لاریجانی در لیست تحریمهای آمریکا با غیظ و بهت‌زدگی گفت: حقیقتاٌ بی‌حیایی آمریکا را در این روزها دیدیم که تحریم علیه اشخاصی از جمله رئیس قوه قضائیه اعمال کرد.

در همین حال، یک عضو مجلس رژیم به نام محمود صادقی خبر داد که ۴۰ تن از اعضای مجلس ارتجاع در نامه ای به پاسدار لاریجانی خواستار تشکیل کمیته ای برای تحقیق درباره علت مرگ بعضی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر درزندانهای رژیم شدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here