سوءاستفاده شهرداری رژیم در تهران از کودکان زباله‌گرد به‌عنوان نیروی کار ارزان

9
فاجعه کودگان زاله گرد

رسانه‌های حکومتی نوشتند که شهرداری رژیم در تهران از کودکان زباله‌گرد به‌عنوان نیروی کار ارزان سوءاستفاده می‌کند و قصد دارد آنها را به هر بهایی برای انجام این کار حفظ کند.

یک رسانه رژیم نوشت: شهرداری با این مسئله مواجه شده است که اگر مانع از فعالیت کودکان زباله‌گرد شود، باید در ازای آن دست‌مزدهای زیاد به کارگرانی پرداخت کند که سن قانونی برای انجام این کار دارند؛ از همین رو، چون این کودکان نمی‌توانند از طریق قانونی حق حقیقی خود را دریافت و پیگیری کنند، همین مسئله موجب سوءاستفاده از آنها شده است.

به گفتة یک کارشناس حکومتی، شهرداری رژیم در تهران برای توجیه این اقدام استثمارگرانه و خلاف قوانین بین‌المللیِ حقوق کودکان، اعلام کرده است که اگر کودکان زباله‌گرد در تهران نباشند، تهران زیر زباله، دفن خواهد شد.

طبق قوانین بین المللی، کودکان باید از انجام کارهای سخت معاف بشوند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here