سهیل عربی و آرش صادقی در اعتراض به انتقال زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین دست به اعتصاب غذا زدند

15
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی سهیل عربی و آرش صادقی-min

زندانی سیاسی سهیل عربی در زندان اوین از روز ۴ بهمن و زندانی سیاسی آرش صادقی در زندان گوهردشت کرج از روز ۵ بهمن ، در اعتراض به انتقال زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی که با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شده اند دست به اعتصاب غذا زدند . این دو زندانی سیاسی اعلام کردند اعتصاب غذای خود را تا برگرداندن آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به اوین، ادامه خواهند داد. گفته می شود زندانی سیاسی سهیل عربی در چهارمین روز اعتصاب غذا ۷ کیلو وزن کم کرده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here