سهیر آتاسی از رهبران وشخصیتهای برجسته اپوزیسیون سوریه

19

سهیر آتاسی از رهبران وشخصیتهای برجسته اپوزیسیون سوریه: 

در سخنرانی خود در کنفرانس بین‌المللی پاریس بر ایستادگی انقلابیون سوری بر سر اهداف انقلاب سوریه تأکید کرد، و گفت:

خواست اصلی، ایجاد یک حاکمیت موقت است که هیچ جایی برای اسد و جنایتکاران جنگی در آن نیست. همان دولتی که به خونریزی مردم سوریه پایان دهد و به آنها اعتماد را به اصول انسانی و دموکراسی بازگرداند.

زنان سوریه فقط با ادامه مشی انقلاب تا سرنگونی سیستم استبداد و نفس‌کشیدن در هوای آزادی تعریف می‌شوند».

سهیر آتاسی در سخنانش بر لزوم محاکمه جنایتکاران جنگی و در رأس آنها خاندان اسد و رژیم آخوندی تأکید کرد و سپس، گفت:

«آن‌چه در محدوده جغرافیایی سوریه می‌گذرد و همچنین به‌لحاظ نوع استبداد و شدت آن، همان درد و رنجی است که مردم ایران نیز به‌خاطر استبداد دینی و سیاسی و سرکوب آزادی‌خواهی، دچار آن هستند. مقاومت ایران و مجاهدین خلق در مبارزه علیه رژیم آخوندی چند دهه است که با پرداخت بها به‌سختی درگیر هستند، چه به شکل دستگیری و یا تبعید و یا اعدام. کار زنان ایران و زنان سوریه چه در رهبری تظاهرات و چه در انگیزه‌دادن به تظاهرکنندگان و حمایت از آنها و هم‌چنین کار انسانی و رهبری سیاسی و دیپلماسی بین المللی، شبیه هم است. بنابراین مردم ما دیوار استبداد را شکسته‌اند و راه آزادگی و آزادی را انتخاب کرده‌اند و از آن کوتاه نخواهند آمد. باید این کنفرانس فرصتی برای هماهنگی این نیرو و گردآوری زنان سوریه و ایران باشد. باید زنان همة جهان برای همبستگی و تشریک مساعی جهت رویارویی با ائتلاف رژیم‌های استبدادی حاکم بر کشورهایمان قیام کند. همان راهی که از گلوهای مردم ما بلند شده و خواستار تغییر ریشه‌یی و دموکراتیک و محتوایی و فراگیر شده‌اند. هنوز مردم ما خواستار سرنگونی رژیم و مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای و روحانی هستند. ما و شما، در این مشی با هم به پیش می‌رویم. متشکرم.»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here