سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

سند مزدوری یک خائن خودفروخته – از اسماعیل میرزایی

0 33

من سید اسماعیل میرزایی هستم که در حال حاضر در آلبانی مشغول زندگی شخصی خودم هستم و اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی با سازمان ندارم و دنبال زندگی شخصی خودم هستم ولی همچنان با رژیم ضدبشری مرزبندی دارم و تا جایی که امکان داشته باشم، از اهداف سازمان مجاهدین حمایت و طرفداری میکنم.

اخیرا شنیدم که مزدوری بنام سیامک نادری که مدتها در آلبانی بود و در حال حاضر به اروپا رفته است، شروع به لجن پراکنی علیه سازمان کرده است و همان یاوه های وزارت اطلاعات را در سایت های وزارت اطلاعات منتشر میکند.

این مزدور در زمانی که هنوز ماموریتش را علنی نکرده بود، در زمانی که من در بیمارستان بستری بودم، ظاهرا به عیادت من آمد و بدون مقدمه شروع به طرح مشکلات فردی خودش با سازمان را کرد و به دنبال این بود که من حرفهایش را تایید کنم و….

ولی من از آنجا که با رژیم ضدبشری مرز دارم و سازمان مجاهدین نیز در این مدت هر کاری که از دستش برمیامد برایم انجام داده بود، او را تحویل نگرفتم و اجازه ندادم ادامه بدهد، علیرغم اینکه گفته بود دوباره مراجعه میکند ولی چون دید دیگر از ترفندش آبی برای او گرم نمیشود، خوشبختانه دیگر سراغ من نیامد. ولی چند روز بعد مشکل بیماری من در سایتهای وزارت اطلاعات منتشر شد که من تردید ندارم یکی از مزدورانی که در آن نقش داشته، همین مزدور است. بنابراین اقدامات این مزدور خائن خودفروخته را علیه سازمان مجاهدین محکوم میکنم و هرگونه سوءاستفاده از بیماری ام توسط او را افشا خواهم کرد.

اسماعیل میرزایی

۱۰/۱۲/۲۰۱۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.