سنای کانادا – ارائه لایحه s-219 در مورد تحریمهای غیراتمی رژیم و سپاه پاسداران

417

لایحه تحریم‌های غیراتمی رژیم که با شماره S-219در کمیته امور خارجی سنای کانادا تصویب شد، جهت بررسی در سنای کانادا، به جلسه رسمی سنا ارائه شد.

لایحه تحریمهای غیراتمی رژیم اواخر سال گذشته توسط سناتور دیوید تکا چاک رئیس کمیته بانکی، اقتصاد و تجارت سنای کانادا ارائه شده و خواهان اعمال تحریم بر رژیم و سپاه پاسداران به‌دلیل سه تهدید عمده گسترش تروریسم در خارج، نقض حقوق‌بشر در داخل و تحریک به نفرت و نسل‌کشی شده است.

این لایحه، وزیر امنیت دولت کانادا را ملزم می‌کند که یک گزارش سالانه در مورد تهدیدات مذکور به پارلمان ارائه کند در بخش دیگری از این لایحه، از وزیر امنیت کانادا خواسته شده است که نام‌گذاری سپاه پاسداران را به‌عنوان یک گروه تروریستی مورد بررسی قرار بدهد.

سناتور دیوید تکاچاک رئیس کمیته بانکی، اقتصاد و تجارت سنای کانادا که ارائه دهنده این لایحه نیز هست طی سخنانی در جلسه رسمی سنا هنگام ارائه لایحه، گفت:

این لایحه به‌طور کامل با سیاستهای اعلام شده دولت برای پاسخگو دانستن رژیم ایران به‌خاطر حمایتش از تروریسم و نقض حقوق‌بشر همخوانی دارد. این لایحه مردم ایران را هدف قرار نمی‌دهد بلکه آنهایی را که مردم ایران را سرکوب می‌کنند مورد هدف قرار می‌دهد.

سرپیچیهای رژیم ایران از اصول و قواعد بین‌المللی در حال حاضر بحرانهای بین‌المللی و امنیتی ایجاد کرده که این رژیم را مشمول اعمال مجازاتهای اقتصادی کرده است.

رئیس کمیته بانکی، اقتصاد و تجارت سنای کانادا افزود: سیاست ما در مورد تعامل مجدد با ایران باید روی منافع مردم ایران سوار باشد نه واحدهای فاسد و جنایتکاری مثل ستاد اجرایی فرمان خمینی و سپاه پاسداران که از حساب مردم ایران میلیاردها دلار به جیب زده‌اند.

رژیم ایران بدون هیچ ابهامی طی ۴۰سال گذشته روشن کرده است که تلاشهای غرب را بی‌پاسخ گذاشته است. با امضای برجام به این رژیم یک فرصت طلایی داده شد ولی رژیم همان‌طور که همیشه نسبت به هر دستی که از غرب به سمتش دراز می‌شود پاسخ داده، با خصومت بیشتر، اعدامهای بیشتر، قطع دست و پای بیشتر، و کینه بیشتر نسبت به اقلیتهای ایران پاسخ داد.

بطور غیرقابل بحثی مستند شده است که صنعت جنایت گسترده رژیم از جمله اعدام نوجوانان از زمانی که تحریمهای اتمی بر طبق برجام برداشته شدند فقط افزایش یافته است. همان‌طور که همکارمان ایروین کاتلر اشاره کرد، این روحانی است که ناظر بر این اشتهای پایان‌ناپذیر رژیم برای اعدام بوده است، این رژیم هر ۹ساعت یک نفر را به اتهامات مختلف از جمله مفسد فی الارض، و محاربه، اعدام می‌کند. همین روحانی است که بدترین نقض حقوق‌بشر را در ایران ترغیب و تشویق کرد.

سیاستهای داخلی رژیم ایران سرکوبگرانه و فوق‌العاده ظالمانه هستند اما این سیاست‌ها بخش جدایی ناپذیر جاه‌طلبیهای جهانی این رژیم است که هم‌چنان تهدیدی برای منافع غرب و کاناداست.

صادقانه بگویم رژیم ایران به‌مثابه یک شرکت جنایتکار است. که با مافیا تفاوتی ندارد. لایحهS219 علامتی به مردم تحت ستم در همه جا می‌دهد که می‌شود روی کانادا حساب کرد تا مستبدین با هر مرامی که مردم خود را سرکوب می‌کنند محکوم می‌کند.

سناتور لئو هوساکاس رئیس پیشین سنا نیز طی سخنانی درباره لایحه S219در اجلاس سنای کانادا گفت:

هدف این لایحه ایجاد یک چارچوب روشن برای سیاست کانادا در برابر رژیم کنونی ایران است و به این صورت به جامعه جهانی کمک می‌کند تا مانع حمایت این رژیم از تروریسم دولتی بشوند.

رژیم ایران مستمراً پایه ای‌ترین استانداردها و قواعد بین‌المللی را در طول ۳۰سال گذشته با حمایت دولتی از تروریسم نقض کرده است. این رژیم همچنین مستمراً اصول بین‌المللی نظیر بیانیه جهانی حقوق‌بشر و سایر پیمانهای حقوق‌بشری را نقض کرده است. این موارد تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد کرده و می‌کند. این لایحه یک چارچوب روشن و یک معیار روشن در قوانین داخلی کانادا برای هر گونه تعامل مجدد با رژیم ایران مشخص می‌کند.

این لایحه مقرر می‌کند که وزیر امور خارجه یک گزارش سالانه در مورد تروریسم تحت حمایت رژیم ایران منتشر کند که شامل لیست نهادها و مقامهای این رژیم است که مسئول اقدامات تروریستی و سایر نقضهای حقوق‌بشر هستند.

این لایحه به‌طور خاص نهادهای وابسته به مؤسسات دولتی رژیم که در مرکز فعالیتهای تروریستی این رژیم هستند از جمله ستاد اجرایی فرمان خمینی و سپاه پاسداران را تحریم می‌کند.

رژیم ایران در مرکز یک شبکه تروریستی ایستاده که تهدیدی نه فقط برای کشورهای همسایه بلکه برای کل جامعه بین‌المللی است.

سیاستهای بین‌المللی این رژیم، از سرکوب داخلی نشات می‌گیرد. من تصریح می‌کنم که حمایت رژیم ایران از تروریسم بین‌المللی سه دهه است که ادامه داشته و نهادینه شده است و به‌سر عت این رویکرد عوض نخواهد شد. تجربه نشان داده است تعامل و مماشات با این رژیم، آن را را جری می‌کند. حمایت از تروریسم را متوقف نمی‌کند. بلکه منجر به تهاجم بیشتر این رژیم و قربانیان بیشتر و رنج بیشتر خواهد شد.

لایحه S219 به‌روشنی تهدیدی را که رژیم ایران برای جامعه بین‌المللی دارد مشخص می‌کند.

لایحه مقابله با تروریسم تحت حمایت رژیم، تحریک به نفرت و نسل‌کشی و نقض حقوق‌بشر، تجزیه و تحلیل مداوم از فعالیتها و حمایتهای رژیم از تروریسم، تحریک به نفرت، و نقض حقوق‌بشر، شناسایی مقامات رژیم که مسئول چنین فعالیتهایی هستند را مد نظر قرار داده و تقویت نظام تحریمهای غیراتمی کانادا علیه رژیم آخوندی را با این مفاد فراهم می‌کند:

(الف) از وزیر امور خارجه می‌خواهد یک گزارش سالانه از تروریسم تحت حمایت رژیم ایران، تحریک به نفرت، و نقض حقوق‌بشر ارائه کند که شامل شرح اقدامات انجام شده توسط دولت کانادا برای رسیدگی به این فعالیتها می‌شود.

(ب) خواهان آن می‌شودکه قانون اقدامات ویژه اقتصادی علیه ارگانهایی که امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته و به بحرانهای جهانی دامن می‌زنند، علیه این مؤسسات و ارگانها اعمال شود:

(۱) ستاد اجرایی فرمان خمینی

(۲) مقامات رژیم که در گزارش سالانه به‌عنوان افرادی که وزیر معتقد است مسئول فعالیتهای تروریستی، حمایت از تروریسم، تحریک به نفرت و یا نقض جدی حقوق‌بشر، هستند

(۳) سایر نهادهای نام برده شده در گزارش سالانه، از جمله کسانی که وزیر معتقد است متعلق و یا تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان خمینی یا سپاه پاسداران و یا کسانی هستند که به‌نمایندگی از این دو ارگان عمل کرده‌اند

از وزیر امنیت عمومی و آمادگی اضطراری می‌خواهد لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران را به‌عنوان یک (گروه تروریستی) تحت قانون جنایی بررسی کند.

مصوبه سنا خواهان لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران میشود

مصوبه همچنین مسدود کردن داراییهای ساکنان دائمی و اتباع خارجی در کانادا را که در گزارش سالانه به‌عنوان مسئول فعالیتهای مرتبط با تروریسم، تحریک به نفرت، و یا نقض جدی حقوق‌بشر نامگذاری شده‌اند، در نظر می‌گیرد و قانون مهاجرت و پناهندگی را اصلاح می‌کند به‌طوری که پذیرش افرادی را که در سپاه پاسداران و یا بسیج خدمت کرده‌اند در کانادا ممنوع می‌کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here