سناتور مارکو روبیو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات ۲۰۱۶ نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا را اقدامی درست دانست

135
سناتور مارکو روبیو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا-min

سناتور مارکو روبیو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات ۲۰۱۶ نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط دولت آمریکا را اقدامی درست دانست وی گفت: «(رژیم) ایران تهدید میکند که در صورت نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی، از تروریسم حمایت خواهد کرد و (با این موضعگیری) درستی این اقدام را اثبات میکند!».

منبع: توئیتر مارکو روبیو: ۹۶۰۷۱۷

1 COMMENT

  1. نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی گامی صحیح در راستای آرامش بخشیدن به منطقه خاور میانه و در خدمت صلح جهانی است.

Comments are closed.