سناتور لیندزی گراهام عضو کمیته قوای مسلح سنای آمریکا گفت، آمریکا باید در کنار مردم ایران بایستداشتباه اوباما این بودکه در کنارآخوندهاایستاد

113
Graham-min

سناتور لیندزی گراهام عضو کمیته قوای مسلح سنای آمریکا گفت، آمریکا باید در کنار مردم ایران بایستد.  اشتباه اوباما این بود که در کنار آخوندها ایستاد.

وی در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت: زمانی که مردم ایران در سال۲۰۰۹  علیه آخوندها قیام کردند و می گفتند اوباما با ما هستی یا با آنها، اوباما گفت من نمی‌خواهم روابطمان را با آخوندها خراب کنم. لذا در لحظه ای که می شد خامنه ای را از این کشور بیرون کرد، اوباما مسیری را برایش باز کرد. در سال ۲۰۰۹ مردم ایران جلو آخوندها ایستادند. ولی ما در اساس کنار ایستادیم و شاهد قتل‌عام آنها بودیم. این بسیار مهم است که ما در کنار آزادی بایستیم نه فقط برای خودمان بلکه برای دیگران ماباید با دیکتاتورها و اوباش  فناتیک مذهبی بجنگیم.

سناتور لیندزی گراهام افزود  آخوندهای حاکم بر ایران، نازیستهای مذهبی هستند و نباید به سلاح اتمی دست یابند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here