سناتور تدکروز: قیام اخیر ایران که یک قیام بنیادین است

43
سناتور تد کروز-min

سناتور تد کروز از اعضای برجسته سنای آمریکا طی پیامی در حمایت از قیام ایران گفت: ‌آمریکا باید در کنار سرکوب شدگان ایران بایستد.. دولت باید تصمیم بگیرد آیا کماکان رفع تحریمهای رژیم ایران را بپذیرد یا نه؟ رفع این تحریمها پول به خزانه آخوندها و بانک مرکزی آنها می‌ریزد تا بی‌ثباتی داخلی را گسترش داده و به تروریسم کمک مالی کنند.

وی افزود:‌ رژیم ایران رسانه‌های اجتماعی را بسته است. این اقدام ترس عمیق آنان را از قدرت حقیقت نشان می‌دهد. آمریکا باید به کسانی که سانسور مردم ایران را تسهیل کرده‌اند، نشان دهد که مورد حسابرسی قرار خواهند گرفت.

سناتور تد کروز تاکید گفت: قیام اخیر ایران که یک قیام بنیادین است چیزی کمتر از رأی عدم اعتماد به رژیم ایران، سران آن و سیاست خارجی آن نیست. مردم ایران می‌خواهند کشور خود را پس بگیرند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here