سناتور رابرت منندز تصریح کرد که تصویب لایحة تحریم رژیم ایران در کمیتة روابط خارجی، گامی در راستای تضمین عدم مصونیت رژیم آخوندی است.

272

سناتور برجستة دموکرات رابرت منندز نیز تصریح کرد که  تصویب لایحة تحریم رژیم ایران در کمیتة روابط خارجی، گامی در راستای تضمین عدم مصونیت رژیم آخوندی است

وی گفت: «مستقل از پروندة اتمی و در حالی که دورة دوم ریاست‌جمهوری روحانی شروع می‌شود…، سیاست گسترده‌تر ما در قبال (رژیم) ایران باید سیاستی باشد که (این رژیم) را به‌خاطر تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش درمنطقه، توسعة تکنولوژی غیر قانونی و خطرناک موشکی و فعالیت‌های شریرانة آن به‌عنوان حکومت اصلی حامی تروریسم در جهان مورد حسابرسی قرار می‌دهد».

سناتور منندز اضافه کرد: «در حالی که دولت (آمریکا) به بازبینی سیاستش در قبال (رژیم) ایران ادامه می‌دهد، کنگره باید شاخص‌های روشنی را جهت تحمیل عواقب واقعی برای رفتار غیر قانونی (رژیم) ایران به‌ثبت برساند. (رفتاری که) بر خلاف امنیت ملی ما و متحدانمان در منطقه است. من با پشت کار به همراه همکارانم تلاش خواهم کرد تا این لایحه مهم به‌سرعت در برابر (اجلاس) کامل کنگره قرار گیرد و برای امضا، به دفتر رئیس‌جمهور برود».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here