سناتور باب کورکر رئیس کمیتة روابط خارجی سنای آمریکا در این رابطه، گفت: «من نسبت به این اقدام دوحزبی قوی مفتخرم و برای (رأی‌گیری) به‌موقع (بر سر این لایحه) در جلسه اصلی سنا کار خواهم کرد».

334

سناتور باب کورکر رئیس کمیتة روابط خارجی سنای آمریکا در این رابطه، گفت: «من نسبت به این اقدام دوحزبی قوی مفتخرم و برای (رأی‌گیری) به‌موقع (بر سر این لایحه) در جلسه اصلی سنا کار خواهم کرد».سناتور کورکر تأکید کرد: «ما دیگر نمی‌توانیم اجازه بدهیم که توافق اتمی با (رژیم) ایران سیاست ایالات متحده در سراسر خاورمیانه را دیکته کند. این لایجه یک گام اول مهم در راستای حسابرسی از (رژیم) ایران برای فعالیت‌های بی‌ثبات‌کنندة غیر اتمی آن است… همان‌طور که بسیاری از ما در آن زمان پیش‌بینی کردیم، رفتار یاغی‌گرایانة (رژیم) ایران از زمان اجرای توافق، فقط افزایش یافته و این لایحة دو حزبی که توسط کمیته (روابط خارجی) به‌تصویب رسید… ابزارهای افزوده‌یی را در اختیار دولت ترامپ قرار خواهد داد تا (حکومت) تهران را مورد حسابرسی قرار بدهد».وی هم‌چنین گفت: «(این لایحه) هم‌چنین پیام مهمی می‌فرستد که آمریکا دیگر استمرار (اقدامات) تجاوزکارانة (رژیم) ایران را نادیده نخواهد گرفت».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here