سفیر آمریکا -توطئه‌های تروریستی رژیم ایران در شورای امنیت

31
سخنان سفیر آمریکا دربارة توطئه‌های تروریستی رژیم

 

سفیر آمریکا -توطئه‌های تروریستی رژیم در اجلاس شورای امنیت ملل متحد

نیویورک – اجلاس شورای امنیت ملل متحد:

سخنان سفیر آمریکا دربارة توطئه‌های تروریستی رژیم 

۲۸ آبان ۱۳۹۷

یک دیپلمات ارشد رژیم ایران در اتریش

دستورات و مواد منفجره را برای یک زوج فراهم کرد

تا در گردهمایی مقاومت ایران بمب‌گذاری کنند

تلاش‌ها برای به قتل رساندن مخالفان سیاسی در خاک خارجی

نشان‌دهندة ماهیت واقعی رژیم ایران و همان نوع رفتاری است

که باعث اجرای تحریم‌های ۵ نوامبر علیه رژیم ایران شد

در اجلاس شورای امنیت ملل متحد در نیویورک که روز دوشنبه ۲۸ آبان برگزار شد، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل در سخنرانی خود، به توطئه‌های تروریستی دیکتاتوری آخوندی در اروپا، از جمله در دانمارک و توطئة تروریستی شکست‌خوردة رژیم علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس پرداخت و گفت:

«اتهامات از سوی دانمارک فقط چند روز بعد از آن مطرح شد که دولت فرانسه اطلاعات (رژیم) ایران را متهم به توطئة یک حملة بمب‌گذاری در یک گردهمایی اپوزیسیون ایران در پاریس در ماه ژوئن کرد. در این توطئه، یک زوج بلژیکی با اصلیت ایرانی دستگیر شد، همراه با یک دیپلمات ارشد (رژیم) ایران در اتریش. این دیپلمات دستورات و مواد منفجره را برای تیم متشکل از آن زوج فراهم کرد تا در گردهمایی مقاومت ایران بمب‌گذاری کنند که در آن شهروندان آمریکایی حضور داشتند. هر سه نفر دستگیر شدند.

طبعاً همه اینها به‌دنبال یک حملة تحت حمایت (رژیم) ایران به کنسولگری ایالات متحده در بصره صورت گرفت، بعد از این‌که به‌مدت چند ماه رژیم ایران حق حاکمیت ملی عراق را نقض کرد.

این تلاش‌ها برای به قتل رساندن مخالفان سیاسی در خاک خارجی، نشان‌دهندة ماهیت واقعی رژیم ایران است. این حملات دقیقاً همان نوع رفتاری است که باعث شد ایالات متحده تحریم‌ها علیه (رژیم) ایران را در ۵ نوامبر مجدداً اعمال کند. این گسترده‌ترین اقدام تحریمی علیه (رژیم) ایران تاکنون توسط ایالات متحده بوده است.

ما قبلاً میراث فاجعه‌بار مماشات را دیده‌ایم. این شورا از بسیاری جنبه‌ها، برای مقابله با همین استراتژی دیپلماتیک شکست‌خورده تأسیس شد. رژیم تهران اثبات کرده که (هم‌چنان) همان گروه از افراد غارتگر و قاتلی است که در دهة ۱۹۸۰ (در قدرت) بودند.

متحدان اروپایی ما بیش از پیش شواهد آن‌را در خاک خودشان کشف می‌کنند. ما باید در تلاش‌هایمان برای متوقف‌کردن این رفتار متحد شویم، قبل از این‌که به افراد بی‌گناه بیشتری در سراسر جهان برسد».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here