«سرود آزادی برلب» و «فریاد مرگ برحاکمیت پلید آخوندی»، آخرین گفتار سه زندانی سیاسی سرفرازی که درآغاز این هفته به دارشقاوت خلیفه ارتجاع کشیده شدند

21
زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی؛ زانیار و لقمان مرادی؛

آخرین خبرها از صحنه اعدام زندانیان سیاسی رامین حسین پناهی؛ زانیار و لقمان مرادی؛ حاکی است هر سه زندانی مبارز کرد، با خواندن سرودهای انقلابی و سر دادن شعارهایی علیه حاکمیت پلید ولایت فقیه به پای چوبه دار رفتند.

در جریان این اعدام سبعانه، رجبی سرکرده سپاه پاسداران استان کردستان و رئیس کل اطلاعات استان کردستان نیز در صحنه حضور داشتند تا خود از نزدیک شاهد اجرای این اعدام جنایتکارانه باشند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here