سربرداشتن باندهای مختلف حکومتی علیه خامنه‌ای جلاد، تشبیه خامنه‌ای با گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر، توسط ابوالفضل قدیانی از بنیانگذاران باند فاشیستی مجاهدین انقلاب اسلامی

20
بحران همزامان با سر برداشتن احمدی نژاد

در جریان بحران فراگیر رژیم آخوندی، همزمان با سربرداشتن احمدی نژاد رئیس جمهور قبلی رژیم و بسیجیان سابق علیه خامنه ای، مهره‌های باند مغلوب نظام نیز در وحشت از سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه یکی پس از دیگری به صحنه می آیند و بر سر خامنه ای می کوبند. ترکیب جدید دولت ترامپ و مشخصاً پمپئو و جان بولتون بر وحشت همه باندهای رژیم افزوده است به نحوی که یکی پس از دیگری به گفته خودشان، «زنگ خطر» را به صدا در می آورند. 

ابوالفضل قدیانی از موسسین باند ارتجاعی و فاشیستی موسوم به مجاهدین انقلاب اسلامی که برای مقابله با مجاهدین بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی راه‌اندازی شد، طی اطلاعیه ای با سرخوردگی از بن بست اصلاح طلبان قلابی و خطر جایگزینی مجاهدین، هشدار داد که اگر تغییرات اساسی در رژیم صورت نگیرد، نظام ولایت فقیه سقوط خواهد کرد.

قدیانی خامنه ای را مستبد و دروغگو خوانده و با حمله به احمدی نژاد مینویسد: 

«دایره خودی‌های نظام ولایت فقیه چنان تنگ شده است که حبس و بند شامل نزدیکان رییس جمهور سابق –که با تقلب و کودتای انتخاباتی سال ۸۸ به فرمان آقای خامنه‌ای و به دست سپاه بر سر کار ماند و خود در بستن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همدست استبداد بوده و راه را برای ایلغار اقتصاد این کشور به دست مستبد و نهادهای وابسته به او بیش از همه گشوده- نیز شده است. کسی –جز خودبرخواب‌زدگان- نیست که نداند سزای مقاومت در برابر آقای خامنه‌ای و نقد و سنجش کارنامه تباه او چیست. کیفر این جرم نابخشودنی همانا پرونده‌سازی‌های دستگاه‌های امنیتی و نهایتا حبس و زندان و … از سوی دستگاه بیداد است».

قدیانی در ادامه با اشاره به سخنرانی خامنه ای در اول فروردین در مشهد، در مورد شخص خامنه ای می نویسد:

«به پیروی از سنت سیئه وزیر تبلیغات آلمان نازی، گوبلز که می‌پنداشت دروغ را هرچه بزرگتر بگویند راست‌نماتر می‌شود- مدعی وجود آزادی و مردمسالاری و حق انتخاب برای مردم می‌شود و ادعا می‌کند که حکومت او متعرض منتقدانش نمی‌شود…. اما دیگر زمان آن گذشته است که کسی بتواند با بگیر و ببند و خفقان، واقعیت را برای بخشی از مردم وارونه جلوه دهد…. چنین دروغ‌هایی از دهان مستبد تنها نشانگر اصلاح ناپذیر بودن نظام و عقیم بودن اصلاح‌طلبی تسلیم‌طلبانه است». 

قدیانی سپس به «بازچینش دوباره کابینه ترامپ با افرادی به غایت خطرناک» می پردازد که «زنگ خطری جدی» برای تمامیت رژیم است. وی به ضعف و ناتوانی حکومت خامنه ای نیز اذعان کرده و نوشته است: 

«پایه‌های استبداد و حکومت مستبد، لرزان‌تر از آن است که دست به سرکوب گسترده و خشن زند و اگر چنین کند گور خود را تمام‌تر و عمیق‌تر کنده است». 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here