سخنگوی وزارت خارجة آمریکا: دولت (آمریکا)… با رژیم ایران در تمامیت آن و نه فقط مقولة اتمی برخورد می کند

121
سخنگوی کاخ سفید-min

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دونالد ترامپ تصمیمش را در مورد برجام اتخاذ کرده و افزود: یکی از نواقص این توافقنامه اینست که صرفا به برنامه های اتمی رژیم ایران پرداخته و تمامیت وکلیت رفتارهای این رژیم در نظر گرفته نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما می دانیم که رژیم ایران مسئول حملات تروریستی است. ما می دانیم که این رژیم شبهنظامیان یمن را مسلح کرده و این کشور را به یک کشور مصیبت زده شکست خورده تبدیل کرده است.

ما می دانیم آنها در سوریه چه می کنند. به نقش رژیم ایران در هر کجا که توجه کنیم، اغلب مشاهده میکنیم وقایع وحشتناکی در آنجا اتفاق افتاده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود: دولت به برجسته کردن این جنبه از مداخلات رژیم ایران، مصمم است و با این رژیم در تمامیتش با توجه به همه این بدرفتاری هایش و نه فقط مقوله اتمی, برخورد می کند. رئیس جمهور آمریکا تصمیمش را گرفته است و من نمی خواهم از طرف او صحبت کنم.منبع: سایت وزارت خارجه آمریکا ۱۲/۷/۹۶

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here