سخنرانی نماینده انجمن بین المللی برابری زنان دراجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد- ژنو

20
منصوره میرمحمدی

لزوم تشکیل کمیسیون تحقیق بین المللی درباره قتل عام ۶۷

ومحاکمه سران رژیم به جرم جنایت علیه بشریت

نماینده انجمن بین المللی برابری زنان:

آقای رئیس،

در مورد ارتقای حقیقت و عدالت، توجه جدی شورا در مورد قتل عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران لازم است. آن‌هابه دنبال فتوای خمینی که خواستار نابودی اعضای مجاهدین خلق شده بود، به قتل رسیدند.

خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ایران در سازمان ملل متحد در تابستان گذشته، در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت که “شواهد حاکی از آن است که هزاران نفر کشته شده‌اند.”

او گفت: «خانواده‌های قربانیان حق دارند حقیقت را در مورد این حوادث و سرنوشت عزیزانشان بدون ریسک مجازات بدانند. آن‌هاحق دارند و باید به موارد آن‌هارسیدگی شود. این رسیدگی شامل حق تحقیق مؤثر در مورد حقایق و افشای عمومی آن است؛ آن‌هاباید حق گرفتن غرامت را داشته باشند.. “

گزارشگر ویژه خواستار “تحقیق کامل و مستقل” در این رابطه شد.

در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷، خانم جهانگیر همراه با گزارشگر ویژه در راستای ارتقاء حقیقت، گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده، گزارشگر ویژه اعدام‌های فرا قانونی و رئیس گروه کاری مفقودین در یک نامه جمعی به مقامات رژیم ایران موارد زیر را بیان کردند:

“لطفاً اطلاعات در رابطه با اقدامات انجام شده جهت تحقیق در مورد کشتار غیر قانونی سال ۱۹۸۸ را ارائه کنید و مجرمان را به دادرسی برسانید. اگر تحقیقاتی صورت نگرفته است، لطفاً دلیل عدم انجام آنرا توضیح دهید ؟”.

در نامه‌های ۱۱ اوت و ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷، مقامات رژیم ایران حتی یک کلمه در مورد قتل عام ۶۷ صحبت نکردند چه برسد به توضیح در مورد تحقیقات انجام شده..

پس از نزدیک به ۳۰ سال هیچ تحقیقی در رابطه با قتل عام سال ۱۹۸۸ توسط مقامات رژیم ایران انجام نشده است. اکنون زمان آن رسیده که شورای حقوق بشر به مصونیت مقامات رژیم ایران پایان دهد. زمان آن رسیده که شورا یک کمیسیون تحقیق بین المللی برای دستیابی به حقیقت و عدالت در این زمینه ایجاد کند.

با تشکر آقای رئیس

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here