سخنرانی نماینده انجمن بین المللی برابری زنان در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد- ژنو

4
سخنرانی نماینده انجمن بین المللی زنان

محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران و کشتار دستگیر شدگان قیام در زیر شکنجه

دکتر حنیفه خیری-نماینده انجمن بین المللی برابری زنان:

«ا نجمن بین المللی برابری زنان از محکوم کردن رژیم ایران توسط کمیسر عالی بدلیل اعدام نوجوانانی که در کودکی مرتکب جرائ‌می‌شده اند استقبال می کند. رژیم ایران همچنین در ملا عام مراسم اعدام بر گزار میکند و علیرغم صدمات روانی ناشی از دیدن چنین صحنه‌هائی، کودکان اجازه حضور در این مراسم را دارند رژیم ایران همچنین کودکان خردسال را همراه با مادرانشان در زندان نگه میدارد و این کودکان در پشت میله‌های زندان رشد کرده و بزرگ میشوند. این موارد نقض حقوق کودکان در ایران تعهدات بین المللی این حکومت را به سخره گرفته و وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران را نمایان میسازد.

این انجمن همچنین از موضع کمیسر عالی حقوق بشر در محکوم کردن خشونت و سرکوب علیه کسانی که در تظاهرات سراسری بر علیه فساد گسترده٬ نقض حقوق بشر٬ مشکلات اقتصادی و دخالت بی رحمانه حکومت ایران در درگیری‌های خارجی شرکت کرده بودند استقبال می کند. کمیسر عالی بدرستی اشاره کرد که علیرغم نقض شدید حقوق بشر در ایران٬ حق تجمع و ابراز عقیده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کشتار دست کم ۱۴ نفر از معترضین در زندان پس از شکنجه‌های طولانی توسط مقامات رژیم باید بعنوان زنگ خطری برای جامعه بین المللی و این شورا تلقی گردد.ادعای رژیم ایران مبنی بر خودکشی این تعداد زندانی طی چند هفته٬ توهین به درک و فهم جمعی ماست. انجمن بین المللی زنان برای برابری از همه کشورهای عضو و مکانیزم‌های سازمان ملل میخواهد تا تکرار اینگونه کشتار فراقانونی در زندان‌های ایران را افشا کند. شاید توجه بین المللی به این موضوع بتواند از جنایتی دیگر مانند موج اعدام‌های سال ۱۹۸۸ (سال ۶۷) جلوگیری کند.

با تشکر»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here