سخنرانی ماریا آلمیدا – معاون دادستان کل عالی پرتغال

5
ماریا آلمیدا - معاون دادستان کل عالی پرتغال

ماریا کاندیدا آلمیدا معاون دادستان کل عالی پرتغال سخنانش را با درود به «زنان شجاع ایران» شروع کرد، و گفت:

«(آن‌ها) به جهان نشان دادند که معنی مقاومت علیه بی عدالتی و مبارزه برای آزادی و دمکراسی چیست. خشونت، تهدید، ناامنی، برسمیت نشناختن حقوق، تحقیر و تبعیض علیه زنان تحت حاکمیت رژیم ایران هر سال افزایش می‌یابد و همین دلیل این است که آنها به خیابان‌ها آمده‌اند و اعلام کرده‌اند که تا زمانی که آزادی در ایران محقق نشود، متوقف نخواهند شد.

«زنان ایرانی این حق را دارند که خشونت و بی‌عدالتی را از بین ببرند. آن‌ها این کار را با ابتکار عمل و قاطعیت انجام می‌دهند. آن‌ها هر شکلی از تهدید و ممنوعیت را از بین خواهند و این حق را خواهند داشت که در ساختن یک جامعه دموکراتیک، آزاد و عادلانه شرکت داشته باشند.

خانم رجوی از شما تشکر می‌کنم به‌خاطر رهبری این جنبش و به این دلیل که هرگز در دفاع از حقوق و آزادی‌های زنان ایرانی متوقف نمی‌شوید.»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here